Svensk-Koreanska föreningen

               

            dfrk        sve

För vänskap mellan Sverige och Demokratiska Folkrepubliken Korea (DFRK, Nordkorea).Aktuellt om Nordkorea / DFRK

Falsk rapportering i media

Norra Korea utsätts som bekant i västlig massmedia för en aldrig sinande ström av anklagelser och illasinnad rapportering. Mycket av det som skrivs i svensk kvälls- och sensationspress är så uppenbart verklighetsfrämmande att det ofta inte ens är värt att kommentera. Minns till exempel hur svenska massmedier kommit med uppgifter om att kvinnor i Nordkorea inte får cykla eller bära byxor.
Rapporteringen om vad som händer i landet är ofta rent spekulativ och det verkar inte finnas någon hejd på fantasierna. När det kommer fram uppgifter som kullkastar vad svenska medier påstått ignoreras dessa och nya spekulationer tar snart vid igen.

Men att spekulationer, fantasier och rena lögner om Nordkorea frodas i media är det inte alla i Sydkorea som uppskattar. I en ledare i den sydkoreanska högertidningen Chosun ilbo går man till attack mot sådan hysteri: ”Att sprida inkorrekt information om Nordkorea sår inget annan än förvirring bland sydkoreaner.”
» Läs mer: Korrumperad rapportering kritiseras

Nyligen har det också kommit ut att huvudpersonen i den av väst uppmärksammade boken Flykten från läger 14 har erkänt att han lämnat falska uppgifter.
Michael Basset, en Nordkorea-analytiker, som var stationerad hos USA:s militär i flera år vid Koreas demilitariserade zon berättar att den typen av berättelser som boken handlar om är en del av en agenda för att rättfärdiga sanktioner mot Nordkorea.
» Läs mer: Uppenbart överdrivna eller påhittade vittnesmål

2015/03/23 00:27

Falska vittnesmål om Nordkorea i FN

EU och Japan, uppbackade av USA, drev i december 2014 i FN:s generalförsamling igenom en resolution om mänskliga rättigheter i Nordkorea som baserades på falska vittnesmål. Det står klart sedan ett av huvudvittnena har avslöjats som lögnare och tvingats ändra sina historier på väsentliga punkter.

Avhopparen Shin Dong-hyuk, vars påstådda flykt från ett fångläger i Nordkorea ligger till grund för boken ”Flykten från Läger 14” av journalisten Blaine Harden, har på väsentliga punkter ändrat sin historia.

Efter att Demokratiska Folkrepubliken Korea (Nordkorea) dokumenterat och presenterat fakta i målet, erkände bokens författare att Shin Dong-hyuk ljugit för honom om viktiga fakta. Shin Dong-hyuk har sedan själv tvingats ändra sin historia på väsentliga punkter och offentligt be om ursäkt för att han ljugit.

Shin Dong-hyuk har lyfts fram som nyckelvittne av USA:s f d president George W Bush och av den undersökningskommission vars rapport ligger till grund för resolutionen i FN:s generalförsamling, och han inbjöds av USA som vittne i en hearing inför FN:s säkerhetsråd.

Denna händelse bekräftar ännu en gång att berättelser från nordkoreanska ”avhoppare” i södra Korea ofta är fulla med överdrifter och direkta lögner, vilket flera kritiska journalister tidigare påpekat.

Det som gör detta fall särskilt allvarligt är att EU, Japan och USA genomdrivit en resolution i FN:s generalförsamling baserad bland annat på detta vittnesmål.

För att världssamfundet på allvar ska kunna värna om mänskliga rättigheter, måste man kritiskt tillbakavisa falska anklagelser och genomskåda ageranden som missbrukar frågan om mänskliga rättigheter för helt andra syften.

Sverige och andra EU-medlemsländer bör dra lärdomar av denna händelse, avstå från att göra gemensam sak med den f d kolonialmakten Japan och med USA, som ännu inte slutit fred med Demokratiska Folkrepubliken Korea efter Koreakriget. De bör också be om ursäkt för de ogrundade anklagelserna mot DFRK.

Christer Lundgren

Ordförande, Svensk-Koreanska Föreningen

2015/02/01 11:10

Kim Jong Un håller nyårstal

Enligt tradition håller Demokratiska Folkrepubliken Koreas ledare ett tal till nationen vid nyår. Här följer några viktiga punkter ur talet inför år 2015, som hölls av Kim Jong Un.

- Förra året gjorde vi stora framsteg i byggandet av en socialistisk ekonomisk jätte och civiliserad nation genom arméns och folkets gemensamma insatser. Trots den svåra situationen och ogynnsamma förhållanden under förra året åstadkom vi uppgång i produktionen inom olika sektorer, inklusive jordbruk, fiske, kemisk industri och kolbrytning, vilket öppnar ljusa utsikter för byggandet av en ekonomisk jätte och förbättring av folkets levnadsstandard.

- Det nya året 2015 blir ett år av stor betydelse, då vi kommer att markera 70-årsdagarna av den nationella befrielsen och av grundandet av Koreas arbetarparti.

- Vi bör se till att principen ”folket främst” präglar allt partiarbete, som den bör med dess natur som ett moderligt parti, så att ett klimat av att respektera, älska och lita till folket genomsyrar det och partiarbetet fokuserar på att förbättra dess levnadsstandard. Alla partiets organisationer och företrädare bör undanröja maktmissbruk och byråkratism, ta varmt hand om människorna och leda dem på lämpligt sätt för att se till att de har förtroende för och litar på det, som de skulle göra med sina mödrar, och engagerar sig tillsammans med det.

- Vi bör hålla fast vid ideologin som partiets kraftfulla vapen och genomföra en ideologisk offensiv för att klippfast konsolidera vår revolutions ideologiska ställning.

- Vi bör lösa folkets livsmedelsproblem och förbättra deras näringsförsörjning på högre nivå med jordbruksproduktion, boskapsskötsel och fiske som främsta satsningar … I enlighet med partiets plan bör vi dynamiskt påskynda byggandet av djuruppfödningsbaser i Sepho-området och göra stadiga förberedelser för boskapsproduktion och drift.

- Alla ekonomiska sektorer och enheter bör positiva anstränga sig att öka produktionen, förbättra produkternas kvalitet och höja deras konkurrenskraft genom att utarbeta riktiga strategier för affärsverksamhet och företagande och ta tillvara alla möjliga reserver och potentialer.

- Tjänstemän, ledande deltagare i revolutionen, bör vara fanbärarna och avantgardekämpar i den pågående allmänna offensiven. De bör troget tjäna landet och folket för att främja deras välfärd och välmående med en ädel syn på patriotism och fast beredskap för hängiven service och, själva axlande tunga bördor, fördubbla sina ansträngningar i täten för massorna. Med full förståelse för partiets idéer och avsikter bör tjänstemän gå djupt bland massorna och förmå dem att villkorslöst genomföra dess linjer och politik med sina liv som insats.

- Så länge fienden fortsätter sina försök att kväva vårt socialistiska system, kommer vi konsekvent att följa songunpolitiken och linjen att samtidigt främja de två fronterna [uppbygget och försvaret] och bestämt värna landets suveränitet och nationens värdighet, oavsett hur den internationella situationen och strukturen på relationerna i länderna i vår omgivning må förändras.

2015/01/05 20:39

En film i propagandakriget

Den amerikanska b-filmen ”The Interview”, om ett attentat mot den koreanske ledaren Kim Jong Un, lanseras med buller och bång. USA:s president Obama agerar chefsagent för reklamkampanjen.

På sin sista presskonferens 2014 lyckades Obama göra den påstådda nord­koreanska hackerattacken mot filmbolaget Sony till ”dagens största händelse” och därmed undgå diskussion om den rapport om CIA:s tortyrprogram som nyligen offentliggjorts – efter många års förhalande av ljugande CIA-chefer, förnekande politiker och följsamma media. Även etablerade massmedia hade krävt utredning av ansvar och straff för de skyldiga.

Sonys dramatiska PR-beslut att dra in filmen på grund av hot framställdes av Obama som kapitulation och censur av ”någon diktator någonstans”. Men påståendena att Nordkorea låg bakom cyberattacken och hotet mot Sony är lögnaktiga. De avvisas unisont av experter på cybersäkerhet. Det som Obama och andra betecknar som en fråga om konstnärlig yttrandefrihet handlar egentligen om supermaktens propaganda.

Det nära samarbetet mellan filmbolaget Sony, Vita Huset och det militär-industriella komplexet redan i produktionsstadiet av filmen framgår av e-post som läckt ut. USA:s State Department gav uttryckligen grönt ljus för den scen där Kim Jong Uns huvud exploderar.

Avsikten sägs ha varit att uppmuntra till attentat mot den koreanske ledaren för att åstadkomma systemskifte i DFRK. Ett bättre exempel på hjärntvätt är svårt att hitta!

USA inför nya sanktioner mot norra Korea
Den andre januari 2015 meddelades att USA:s president beslutat om att införa nya unilaterala sanktioner mot Demokratiska Folkrepubliken Korea som vedergällning för påstått dataintrång.

Detta sker trots att FBI:s anklagelser om att Nordkorea låg bakom dataintrånget länge varit misskrediterade (Se bland annat: New Clues In Sony Hack Point To Insiders, Away from DPRK).

Tidpunkten för sanktionerna antyder att det finns mer än bara en klantig FBI utredning som bakgrund till dem, eftersom sanktionerna tillkännagavs bara en dag efter att både norra och södra Korea började prata om ett toppmöte för att förbättra banden mellan de två staterna.

Närhelst Nordkorea har föreslagit någon form av närmande till USA, har det blivit avvisat av president Obama. Detta senaste drag är utformat för att sabotera alla interkoreanska samtal. Eller att åtminstone skicka signalen att oavsett vad den sydkoreanska regeringen beslutar så är den US-amerikanska hållningen fortfarande fientlig gentemot Nordkorea.

2015/01/03 13:45

Ekonomin på snabb frammarsch

Tvärt emot den gängse bilden i västerländska massmedia, utvecklas den nordkoreanska ekonomin snabbt. Det framgår av många rapporter och bekräftas i en gedigen forskarrapport.

» Läs mer..

2014/12/11 20:24

Vem försvarar fred och mänskliga rättigheter i Nordkorea?

Lördag 29 november kl 13-16 håller Svensk-Koreanska föreningen ett möte i Stockholm på Alviks kulturhus, Sal Mossen, Gustavslundsvägen 168 A, T-bana Alvik.

Talare: Christer Lundgren
Film om Nordkorea

2014/11/25 00:49

Olika måttstockar

I media har det i dagarna rapporterats om att Demokratiska Folkrepubliken Korea testat kortdistansmissiler. Den typen av provskjutningar är rutinmässiga tester som genomförs av ett stort antal länder i världen. Bland annat Sydkorea och inte minst USA. Men när det är norra Koreas tur att genomföra ett test fylls media som vanligt av dramatiska rubriker och artiklar med fördömanden. Minns också landets lyckade satellituppskjutning i december 2012 som följdes av internationella fördömanden och sanktioner. Men när Sydkorea två månader senare genomförde ett liknande prov var det knäpptyst.

Läs här en artikel av Christof Leman på NSNBC, som utvecklar ett sådant resonemang: Two North Korean Missiles Cause UNified Barrage of Retaliatory Propaganda Fire

2014/06/30 21:48

Tjugo år efter Kim Il Sungs bortgång

President Kim Il Sung, grundaren av Demokratiska Folkrepubliken Korea, var en av 1900-talets enastående revolutionära ledare. Den 8 juli 2014 är det 20 år sedan han gick bort.

Som vänner till Korea högaktar vi minnet av president Kim Il Sung. Det han uträttade kommer för alltid att inspirera nya generationer att bygga en värld av oberoende, rättvisa och välstånd för hela mänskligheten.

» Läs mer om Kim Il Sung..
» Läs här det tal som hölls av föreningens ordförande vid ett minnesmöte på DFR Koreas ambassad i Sverige 27 juni 2014..

2014/06/10 21:35

USA:s brott mot mänskliga rättigheter i Korea

De brott som USA begått mot det koreanska folket under århundraden genom invasion och plundring är otaliga. Den som vill förstå varför man i norra Korea ser USA som nationens svurna fiende kan här läsa ett memorandum om USA:s brott i Korea. Det är en konkret och detaljerad anklagelseskrift som vittnar om oerhörda kränkningar, brutalitet och utstuderad grymhet.

» Läs mer..

~~LINKBACK~~

2014/05/13 21:48

Om den aktuella situationen på Koreahalvön

Några ord om Koreafrågan och om den nu aktuella situationen på Koreahalvön, i april 2014:

Grundfrågan, nu som alltid, är USA:s strävan, alltsedan 1945, att lägga under sig hela Koreahalvön, och som ett led i den strävan, att åstadkomma ett regimskifte i norra Korea. Det var den strävan som ledde till landets konstlade delning längs den 38:e breddgraden, och det var den strävan som ledde till det förödande Koreakriget 1950-53, och det var den strävan som gjort att folket i norra Korea under de senaste sex decennierna levat under blockad och permanent krigshot.

» Läs mer..

2014/04/08 19:17

Nordkoreanska barnprogram

Med anledning av att media idag påstår att ”det enda nöjesprogram som visas i nordkoreansk TV är med två militärer som föreläser om landets ledare”, så kan det vara på sin plats att här presentera några filmklipp (från YouTube) med nordkoreanska barnprogram.~~LINKBACK~~

2014/04/07 20:21

Parlamentsval i DFR Korea

Med start söndag 9 mars hölls över hela Demokratiska Folkrepubliken val till Högsta Folkförsamlingen, landets högsta politiska organ. Valdeltagande var 99.97%, då det i Korea anses vara en demokratisk plikt och självklarhet att rösta. Totalt valdes 687 ledamöter, som tillhör olika partier, organisationer eller är oberoende. Mer information om valsystemet och det koreanska parlamentet kan finnas i artikeln Det demokratiska valsystemet i Norkorea.

~~LINKBACK~~

2014/03/11 19:52

jinge.se

Föreningens ordförande skrev 22 februari ett gästblogginlägg på den populära bloggen jinge.se: USA utnyttjar FN som spelbricka i kriget mot Korea

~~LINKBACK~~

2014/02/23 10:46

”Mänskliga rättigheter” som vapen för aggression

Samtidigt som USA och den sydkoreanska militärmakten (under USA:s befäl) startar stora samordnade militära övningar för angrepp mot Demokratiska Folkrepubliken Korea, anklagas detta land för brott mot mänskliga rättigheter i en ”FN-rapport” som offentliggjordes 17 februari. Det följer samma mönster som tidigare använts för krig och aggression mot Jugoslavien, Irak, Libyen och Syrien. Dess slutsatser var också givna på förhand.

» Läs mer..

2014/02/20 17:55

Konstruktivt förslag om dialog och fredsåtgärder på Koreahalvön

Spänningarna på Koreahalvön stiger inför USA:s och Sydkoreas planerade gemensamma militärövningar i februari. Ett konstruktivt förslag för att dämpa spänningarna och förbättra relationerna mellan norra och södra Korea presenterades nyligen av Demokratiska Folkrepubliken Koreas Nationella Försvarskommission.

» Läs mer..

~~LINKBACK~~

2014/01/29 12:53

DFRK satsar på folkets välfärd

Demokratiska Folkrepubliken Korea är ett fattigt land med en BNP per capita som är många gånger lägre än ett rikt västland som Sverige. Med hjälp av statistik kan vi dock konstatera att DFR Korea, tvärt emot den gängse mediabilden, har högre levnadsstandard och större jämlikhet än ekonomiskt jämförbara länder.

» Läs mer..

~~LINKBACK~~

2014/01/19 12:45

Avrättad för konspiration mot staten

Jang Song Taek, som av utomstående bedömare intill helt nyligen räknats som en av de främsta makthavarna i ledningen för Koreas Arbetarparti, kritiserades i de skarpaste ordalag vid ett utvidgat möte med partiets politbyrå. Kort därefter ställdes han inför rätta och avrättades snabbt. De handlingar han gjort sig skyldig till ses som ett hot mot landets enighet och suveränitet.

Under lång tid ska han ha byggt upp en fraktionsgrupp inom partiet i ett försök att skapa en parallell maktgrupp och genom alla slags intriger störta partiets och statens ledning, gripa högsta makten och störta det socialistiska systemet.

» Läs mer..

2014/01/04 22:27

Nyårstal 2014

Kim Jong Un höll ett nyårstal 1 jan 2014. Detta kan läsas på engelska i Rodong Sinmun.

2014/01/01 13:38

Lyckat offentligt möte

Svensk-koreanska föreningens höll ett offentligt möte den 26 november i Stockholm. Det blev ett mycket lyckat möte med över 50 åhörare.
Christer Lundgren inledde om den aktuella situationen i DFRK. Därefter talade Sven-Erik Johansson. Han är bonde och biståndsarbetare som nu åter börjat arbeta med DFRK, denna gång från norska pingstmissionen. Han visade nya och äldre bilder från sitt arbete i DFRK med potatisutveckling och hjälp till med maskindelar. Han är oförändrat lika entusiastisk för sitt arbete att lösa jordbruks- och maskinproblem som i grunden skapas av energiblockaden som USA driver.

~~LINKBACK~~

2013/12/01 19:50

Oppositionen i Sydkorea under attack

Den sydkoreanska oppositionen utsätts nu för en våg av förföljelser med metoder som påminner om Mccarthyismen i USA och som kan betecknas som neofascistiska, en återgång till militärdiktaturens metoder och lagtillämpning.

Den USA-allierade regimen och högern inriktar sig för närvarande främst på att krossa det lilla vänsterinriktade Förenade Progressiva Partiet (UPP), men försöker också upplösa Lärarförbundet, som anses vänskapligt med nordsidan, och stänga ned den progressiva nättidningen Jaju Minbo.

» Läs mer..

2013/11/03 19:56

<< Nyare inlägg | Äldre inlägg >>

»  För äldre nyheter, från juni 2010 och tidigare, fortsätt läsa här.


sk/start.txt · Senast uppdaterad: 2017/01/18 19:50 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0