Svensk-Koreanska föreningen

               

            dfrk        sve

För vänskap mellan Sverige och Demokratiska Folkrepubliken Korea (DFRK, Nordkorea).Aktuellt om Nordkorea / DFRK

Ekonomin på snabb frammarsch

Tvärt emot den gängse bilden i västerländska massmedia, utvecklas den nordkoreanska ekonomin snabbt. Det framgår av många rapporter och bekräftas i en gedigen forskarrapport.

» Läs mer..

2014/12/11 20:24

Vem försvarar fred och mänskliga rättigheter i Nordkorea?

Lördag 29 november kl 13-16 håller Svensk-Koreanska föreningen ett möte i Stockholm på Alviks kulturhus, Sal Mossen, Gustavslundsvägen 168 A, T-bana Alvik.

Talare: Christer Lundgren
Film om Nordkorea

2014/11/25 00:49

Olika måttstockar

I media har det i dagarna rapporterats om att Demokratiska Folkrepubliken Korea testat kortdistansmissiler. Den typen av provskjutningar är rutinmässiga tester som genomförs av ett stort antal länder i världen. Bland annat Sydkorea och inte minst USA. Men när det är norra Koreas tur att genomföra ett test fylls media som vanligt av dramatiska rubriker och artiklar med fördömanden. Minns också landets lyckade satellituppskjutning i december 2012 som följdes av internationella fördömanden och sanktioner. Men när Sydkorea två månader senare genomförde ett liknande prov var det knäpptyst.

Läs här en artikel av Christof Leman på NSNBC, som utvecklar ett sådant resonemang: Two North Korean Missiles Cause UNified Barrage of Retaliatory Propaganda Fire

2014/06/30 21:48

Tjugo år efter Kim Il Sungs bortgång

President Kim Il Sung, grundaren av Demokratiska Folkrepubliken Korea, var en av 1900-talets enastående revolutionära ledare. Den 8 juli 2014 är det 20 år sedan han gick bort.

Som vänner till Korea högaktar vi minnet av president Kim Il Sung. Det han uträttade kommer för alltid att inspirera nya generationer att bygga en värld av oberoende, rättvisa och välstånd för hela mänskligheten.

» Läs mer om Kim Il Sung..
» Läs här det tal som hölls av föreningens ordförande vid ett minnesmöte på DFR Koreas ambassad i Sverige 27 juni 2014..

2014/06/10 21:35

USA:s brott mot mänskliga rättigheter i Korea

De brott som USA begått mot det koreanska folket under århundraden genom invasion och plundring är otaliga. Den som vill förstå varför man i norra Korea ser USA som nationens svurna fiende kan här läsa ett memorandum om USA:s brott i Korea. Det är en konkret och detaljerad anklagelseskrift som vittnar om oerhörda kränkningar, brutalitet och utstuderad grymhet.

» Läs mer..

~~LINKBACK~~

2014/05/13 21:48

Om den aktuella situationen på Koreahalvön

Några ord om Koreafrågan och om den nu aktuella situationen på Koreahalvön, i april 2014:

Grundfrågan, nu som alltid, är USA:s strävan, alltsedan 1945, att lägga under sig hela Koreahalvön, och som ett led i den strävan, att åstadkomma ett regimskifte i norra Korea. Det var den strävan som ledde till landets konstlade delning längs den 38:e breddgraden, och det var den strävan som ledde till det förödande Koreakriget 1950-53, och det var den strävan som gjort att folket i norra Korea under de senaste sex decennierna levat under blockad och permanent krigshot.

» Läs mer..

2014/04/08 19:17

Nordkoreanska barnprogram

Med anledning av att media idag påstår att ”det enda nöjesprogram som visas i nordkoreansk TV är med två militärer som föreläser om landets ledare”, så kan det vara på sin plats att här presentera några filmklipp (från YouTube) med nordkoreanska barnprogram.~~LINKBACK~~

2014/04/07 20:21

Parlamentsval i DFR Korea

Med start söndag 9 mars hölls över hela Demokratiska Folkrepubliken val till Högsta Folkförsamlingen, landets högsta politiska organ. Valdeltagande var 99.97%, då det i Korea anses vara en demokratisk plikt och självklarhet att rösta. Totalt valdes 687 ledamöter, som tillhör olika partier, organisationer eller är oberoende. Mer information om valsystemet och det koreanska parlamentet kan finnas i artikeln Det demokratiska valsystemet i Norkorea.

~~LINKBACK~~

2014/03/11 19:52

jinge.se

Föreningens ordförande skrev 22 februari ett gästblogginlägg på den populära bloggen jinge.se: USA utnyttjar FN som spelbricka i kriget mot Korea

~~LINKBACK~~

2014/02/23 10:46

”Mänskliga rättigheter” som vapen för aggression

Samtidigt som USA och den sydkoreanska militärmakten (under USA:s befäl) startar stora samordnade militära övningar för angrepp mot Demokratiska Folkrepubliken Korea, anklagas detta land för brott mot mänskliga rättigheter i en ”FN-rapport” som offentliggjordes 17 februari. Det följer samma mönster som tidigare använts för krig och aggression mot Jugoslavien, Irak, Libyen och Syrien. Dess slutsatser var också givna på förhand.

» Läs mer..

2014/02/20 17:55

Konstruktivt förslag om dialog och fredsåtgärder på Koreahalvön

Spänningarna på Koreahalvön stiger inför USA:s och Sydkoreas planerade gemensamma militärövningar i februari. Ett konstruktivt förslag för att dämpa spänningarna och förbättra relationerna mellan norra och södra Korea presenterades nyligen av Demokratiska Folkrepubliken Koreas Nationella Försvarskommission.

» Läs mer..

~~LINKBACK~~

2014/01/29 12:53

DFRK satsar på folkets välfärd

Demokratiska Folkrepubliken Korea är ett fattigt land med en BNP per capita som är många gånger lägre än ett rikt västland som Sverige. Med hjälp av statistik kan vi dock konstatera att DFR Korea, tvärt emot den gängse mediabilden, har högre levnadsstandard och större jämlikhet än ekonomiskt jämförbara länder.

» Läs mer..

~~LINKBACK~~

2014/01/19 12:45

Avrättad för konspiration mot staten

Jang Song Taek, som av utomstående bedömare intill helt nyligen räknats som en av de främsta makthavarna i ledningen för Koreas Arbetarparti, kritiserades i de skarpaste ordalag vid ett utvidgat möte med partiets politbyrå. Kort därefter ställdes han inför rätta och avrättades snabbt. De handlingar han gjort sig skyldig till ses som ett hot mot landets enighet och suveränitet.

Under lång tid ska han ha byggt upp en fraktionsgrupp inom partiet i ett försök att skapa en parallell maktgrupp och genom alla slags intriger störta partiets och statens ledning, gripa högsta makten och störta det socialistiska systemet.

» Läs mer..

2014/01/04 22:27

Nyårstal 2014

Kim Jong Un höll ett nyårstal 1 jan 2014. Detta kan läsas på engelska i Rodong Sinmun.

2014/01/01 13:38

Lyckat offentligt möte

Svensk-koreanska föreningens höll ett offentligt möte den 26 november i Stockholm. Det blev ett mycket lyckat möte med över 50 åhörare.
Christer Lundgren inledde om den aktuella situationen i DFRK. Därefter talade Sven-Erik Johansson. Han är bonde och biståndsarbetare som nu åter börjat arbeta med DFRK, denna gång från norska pingstmissionen. Han visade nya och äldre bilder från sitt arbete i DFRK med potatisutveckling och hjälp till med maskindelar. Han är oförändrat lika entusiastisk för sitt arbete att lösa jordbruks- och maskinproblem som i grunden skapas av energiblockaden som USA driver.

~~LINKBACK~~

2013/12/01 19:50

Oppositionen i Sydkorea under attack

Den sydkoreanska oppositionen utsätts nu för en våg av förföljelser med metoder som påminner om Mccarthyismen i USA och som kan betecknas som neofascistiska, en återgång till militärdiktaturens metoder och lagtillämpning.

Den USA-allierade regimen och högern inriktar sig för närvarande främst på att krossa det lilla vänsterinriktade Förenade Progressiva Partiet (UPP), men försöker också upplösa Lärarförbundet, som anses vänskapligt med nordsidan, och stänga ned den progressiva nättidningen Jaju Minbo.

» Läs mer..

2013/11/03 19:56

Varning till övande angreppsstyrkor

Nordkorea utfärdar nya skarpa varningar med anledning av de USA-ledda övningar som amerikanska, japanska och sydkoreanska flottstyrkor nu genomför, riktade mot norra Korea. Den nordkoreanska nyhetsbyrån KCNA publicerade 8 oktober följande uttalande av en talesman för Koreanska Folkarméns generalstab:

Situationen på Koreahalvön blir nu åter spänd trots att spänningen hade dämpats tack vare DFRK:s tålmodiga ansträngningar.
Detta beror helt och hållet på de US-amerikanska och japanska angriparnas och sydkoreanska marionettstyrkornas ständiga militära konfrontation mot DFRK.
Som redan rapporterats, gick de USA-imperialistiska aggressionsstyrkornas flottas kärnvapenbestyckade hangarfartygs attackgrupp åter in i Pusans hamn i gryningen den 4 oktober. Den deltog i de mot DFRK riktade gemensamma flottmanövrer som hade pågått i hemlighet i Koreas Östhav sedan 30 september.
Denna attackgrupp består av USA:s superstora kärnkraftsdrivna hangarfartyg George Washington med minst 100 nukleära bomber ombord, många jagare med styrbara missiler, kryssare, ubåtar och eskortkrigsfartyg mm.
Det rapporteras att attackgruppen kommer att medverka i de mot DFRK riktade storskaliga gemensamma marina angreppsövningarna i Koreas Sydhav från tisdag tillsammans med krigsfartygsgrupper ur de japanska aggressionsstyrkorna och den sydkoreanska marionettflottan.
Nu utannonserar USA-imperialisterna öppet att övningarna som ska genomföras med hangarfartygets attackstyrka som axel är en planerad militär offensiv för att pressa DFRK i ett försök att avskräcka dess möjliga ”provokationer” inklusive kärnvapenprov och missiluppskjutning och driva det till ”förändringar” som de önskar.
Detta bevisar klart att uttalandena från sådana högt uppsatta företträdare för USA:s Obama-administration som utrikesministern, att USA varken bedriver en fientlig politik mot DFRK eller har någon önskan att angripa det, är rena lögner.
Situationens allvar är att alla dessa militära handlingar är tajmade för att sammanfalla med antagandet av den ”skräddarsydda avskräckningsstrategin” som förutsätter en förebyggande attack mot DFRK av herren och dennes tjänare.
I detta sammanhang har Koreanska Folkarméns enheter inom alla vapenslag och på armékårsnivå fått order av sitt högsta befäl den 5 oktober att ompröva de handlingsplaner som redan bekräftats av denna och hålla full beredskap för att snabbt genomföra operationer när som helst, och följa med hög vaksamhet varje åtgärd från de US-amerikanska och japanska angriparna och marionettstyrkorna.
USA bör vara medvetet om att ju oftare och ju djupare dess imperialistiska aggressionsstyrkors nukleärt beväpnade styrkor inklusive det nukleära hangarfartyget går in i luftrummet över Koreahalvöns närhet och vattnen utanför den, desto mer oförutsägbara katastrofer kommer deras agerande att orsaka.
USA kommer att bära det fulla ansvaret för den oväntade fruktansvärda katastrof som dess imperialistiska aggressionsstyrkors nukleära angreppsmedel råkar ut för då de sätter in dem, oavsett när.
I detta avseende anser DFRK oföränderligt att om USA-administrationen står för Koreahalvöns denuklearisering och är intresserad av regionens fred och säkerhet, så är det USA, inte DFRK, som måste besluta sig för att agera först.
Ty det är ingen annan än USA som har antagit en extremt fientlig politik mot DFRK, spridit kärnvapenfrågan över halvön och utgjort ett konstant nukleärt hot mot den.
USA bör vara klara över att det koreanska folket och armén är i hög grad på sin vakt för att snabbt och säkert handskas med och omintetgöra uppenbara provokationer från vilka som helst fientliga styrkor i världen med sina egna kraftfulla militära muskler.

2013/10/10 22:04

Nordkorea i FNs generalförsamling

Demokratiska Folkrepubliken Koreas (DFRK) utrikesminister Pak Kil Yon höll ett uppmärksammat tal inför FN:s generalförsamling 1 oktober. Han tog upp angelägna frågor om systemproblem inom Förenta Nationerna och den växande globala risken för angreppskrig med Förenta Nationernas ädlaste principer som förevändning.
» Läs här hans tal i sin helhet.

2013/10/09 22:15

Dennis Rodman besöker DFRK igen

Den amerikanske basketstjärnan Dennis Rodman besökte i veckan Nordkorea för att följa upp sitt besök i februari 2013 (Harlem Globetrotters besöker DFRK). Under det senaste besöket träffade Rodman återigen landets ledare, Kim Jong Un, för att tillsammans se en basketmatch och umgås över en middag. Rodman hade denna gång sällskap av Michael Peter Spavor, engagerad i kanadensiska Pyongyang Project för utbyte mellan väst och DFR Korea, Joseph Douglas Tervillinger, professor vid Columbia University, samt Christopher Volo, VD för Prince Marketing Group.
Dennis Rodman lovade under besöket att fortsätta arbeta för idrottsligt och kulturellt utbyte med DFR Korea.

~~LINKBACK~~

2013/09/07 13:23

Nordkoreas ekonomi stärkt

Tidningen Proletären refererar i veckan till en faktaspäckad rapport publicerad av ett Sydkorea-baserat institut som tillbakavisar den dominerande mediebilden av Nordkorea som ett land med en befolkning som lever på svältgränsen. Istället berättas hur DFR Korea kraftigt ökat sin jordbruksproduktion. Man ser också att exportandelen av oförädlade mineraler håller på att minska medan förädlade varor som exempelvis textilier och andra fabriksprodukter ökar.

Läs hela texten vid Proletärens webbsida: ”Nordkoreas ekonomi stärkt” - Färsk rapport från sydkoreanskt institut avslöjar mytbild

Noteras kan att även Dagens Nyheter nyligen rapporterat på samma tema: Nordkorea går bättre än på länge

~~LINKBACK~~

2013/08/11 20:52

<< Nyare inlägg | Äldre inlägg >>

»  För äldre nyheter, från juni 2010 och tidigare, fortsätt läsa här.


sk/start.txt · Senast uppdaterad: 2017/01/18 19:50 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0