Svensk-Koreanska föreningen

               

            dfrk        sve

För vänskap mellan Sverige och Demokratiska Folkrepubliken Korea (DFRK, Nordkorea).Aktuellt om Nordkorea / DFRK

Sjömän kidnappade av Sydkorea

Nyligen fick en nordkoreansk fiskebåt problem och drev in på sydkoreanskt territorialvatten där den fick bogserhjälp av kustbevakningen. Men av fem i besättningen är tre fortfarande kvar i södra Korea och får inte återvända hem. Sydkorea menar att dessa är ”avhoppare” som inte vill vända hem, men har hittills vägrat att låta anhöriga tala med dem. Deras familjer har i ett gemensamt brev till internationella Röda Korset och FN:s organ för mänskliga rättigheter skrivit:

Vi är Chon Myong Hui, Hong Chang Ae och Han Hyok, med familjerna till Ri Song Chol(man, 35), Choe Yong Ung(man, 42) och Han Chung Il (man, 23), medborgare i Demokratiska Folkrepubliken Korea, som drev iväg och nyligen blev omhändertagna av sydkoreanska myndigheter.
Sydkorea har skickat hem två av fem men vägrar låta övriga, våra män och söner, återförenas med sina familjer. De hävdar att männen ”hoppat av” och önskar stanna i södra Korea men det är en lögn som bara syftar till att dölja en kidnappning. Man har också avvisat vår begäran att få träffa våra familjemedlemmar.
Våra söner lovade att de skulle återvända snarast med båten full av fångst och min man lovade också att snart vara tillbaka samtidigt som han klappade sina barn som fallit i sömn. Hur skulle dessa människor vilja överge sina föräldrar, sin älskade fru och sina barn?

Nordkoreanska Röda Korset uppmanar internationella organisationer att sätta press på sydkoreanska myndigheter att släppa de kidnappade männen.

Svensk-Koreanska föreningen fördömer Sydkoreas agerande och ställer sig bakom kravet på att männen genast ska släppas och få återvända hem till sina familjer.

2015/07/23 11:18

Nya ekonomiska metoder ger resultat

Nordkorea prövar nya metoder för att stimulera landets ekonomi. Bönder och företagsledare uppmuntras att ”sköta verksamheten kreativt”. Enligt nordkoreanska ekonomer har åtgärderna resulterat i högre löner och ökade skördar. Det bekräftas också av utländska Koreakännare.

» Läs mer..

2015/07/20 18:28

Hälsning till minne av Kim il Sung

Den 8 juli är 21-årsdagen av president Kim Il Sungs bortgång 1994. Med anledning av den dagen har Svensk-Koreanska föreningen skickat en hälsning till DFRK:s ledare Kim Jong Un. Där sägs:

”President Kim Il Sung var en enastående ledare som ägnade hela sitt liv åt kampen för Koreas nationella oberoende, det koreanska folkets framåtskridande och den internationella rörelsen för oberoende, fred och sociala framsteg. Han mobiliserade kraftfullt sitt folk mot formidabla motståndare som den japanska kolonialismen och den USA-ledda imperialismen. Han grundade och försvarade framgångsrikt folkets Korea, baserat på de arbetande klasserna, folkets breda massor, och byggde socialismen samtidigt som han på ett konstruktivt sätt verkade för nationens högsta gemensamma intressen – oberoende, fred och nationell återförening. Under sin verksamhet genom många decennier utvecklade han jucheidén, en unik progressiv ideologi för att vägleda och organisera folkets kamp, och initierade songunpolitiken. Han löste också på ett föredömligt sätt frågan om att föra revolutionen vidare i generation efter generation tills målet är fullständigt uppnått.”

Hälsningen konstaterar också att Kim Il Sungs Korea, folkets Korea, idag under ledning av förste sekreterare Kim Jong Un, förblir en stabil och dynamisk kraft för framåtskridande och att det koreanska folket framgångsrikt går vidare på den väg som banats av president Kim Il Sung, mot de mål som utstakats av honom och hans efterträdare generalsekreterare Kim Jong Il.

2015/07/07 22:51

Två årsdagar

På måndag den 15 juni, är det 15 år sedan generalsekreterare Kim Jong Il och den dåvarande sydkoreanska presidenten Kim Dae Jung träffades i Pyongyang och antog den historiska nord-sydliga 15 juni-deklarationen vid det historiska första nord-sydliga toppmötet.

Den 19 juni är det 51 år sedan ledaren Kim Jong Il började arbeta för Koreas Arbetarpartis centralkommitté, den 19 juni 1964.

Dessa två årsdagar var tema för ett tal som föreningens ordförande höll Svensk-Koreanska Föreningens vårutflykt 2015 till Bergianska trädgården vid Brunnsviken i Stockholm.

» Läs mer..

2015/06/14 16:23

Solens dag

15 april firas i Korea varje år Solens dag, till minne av president Kim Il Sungs födelse. För att uppmärksamma detta höll Svensk-Koreanska föreningen ett föredrag i Stockholm 11 april 2015 som här kan läsas:
» Kim Il Sung och Koreas unika ledarstil

2015/04/22 22:43

Sydkoreanska ”säkerhetslagen” – ett brott mot mänskliga rättigheter

Den ”nationella säkerhetslagen” infördes i södra Korea 1948 av (den av USA handplockade ledaren) Syngman Ri för att undertrycka och utrota progressiva individer och andra människor i södra Korea som stod emot den proamerikanska diktaturregimen.

Lagen tillämpas än i dag. Efter att Park Geun Hye tillträdde som president i södra Korea har den tillämpats än mer vildsint än tidigare.

Säkerhetslagen är en odemokratisk, rent fascistisk, lag som kränker grundläggande mänskliga rättigheter och blockerar nationell försoning, enhet och återförening. Den stämplar DFRK och organisationer av utländska landsmän som ”regeringsfientliga” och den hindrar fria besök, kontakter och dialog mellan norr och söder.

» Läs mer..

2015/04/04 11:50

Husrannsakningar mot koreaner i Japan

Två förgrundsgestalter för den koreanska organisationen Chongryon i Japan utsattes 26 mars för plötsliga och hänsynslösa husrannsakningar av polisstyrkor på order av Japans Polisministerium.

Polisingripandet mot Chongryon betecknas som fascistiskt våld och fördöms skarpt i ett uttalande av DFRK:s kommitté för kulturella relationer med främmande länder (CCRFC).

» Läs mer..

2015/04/04 11:43

Falsk rapportering i media

Norra Korea utsätts som bekant i västlig massmedia för en aldrig sinande ström av anklagelser och illasinnad rapportering. Mycket av det som skrivs i svensk kvälls- och sensationspress är så uppenbart verklighetsfrämmande att det ofta inte ens är värt att kommentera. Minns till exempel hur svenska massmedier kommit med uppgifter om att kvinnor i Nordkorea inte får cykla eller bära byxor.
Rapporteringen om vad som händer i landet är ofta rent spekulativ och det verkar inte finnas någon hejd på fantasierna. När det kommer fram uppgifter som kullkastar vad svenska medier påstått ignoreras dessa och nya spekulationer tar snart vid igen.

Men att spekulationer, fantasier och rena lögner om Nordkorea frodas i media är det inte alla i Sydkorea som uppskattar. I en ledare i den sydkoreanska högertidningen Chosun ilbo går man till attack mot sådan hysteri: ”Att sprida inkorrekt information om Nordkorea sår inget annan än förvirring bland sydkoreaner.”
» Läs mer: Korrumperad rapportering kritiseras

Nyligen har det också kommit ut att huvudpersonen i den av väst uppmärksammade boken Flykten från läger 14 har erkänt att han lämnat falska uppgifter.
Michael Basset, en Nordkorea-analytiker, som var stationerad hos USA:s militär i flera år vid Koreas demilitariserade zon berättar att den typen av berättelser som boken handlar om är en del av en agenda för att rättfärdiga sanktioner mot Nordkorea.
» Läs mer: Uppenbart överdrivna eller påhittade vittnesmål

2015/03/23 00:27

Falska vittnesmål om Nordkorea i FN

EU och Japan, uppbackade av USA, drev i december 2014 i FN:s generalförsamling igenom en resolution om mänskliga rättigheter i Nordkorea som baserades på falska vittnesmål. Det står klart sedan ett av huvudvittnena har avslöjats som lögnare och tvingats ändra sina historier på väsentliga punkter.

Avhopparen Shin Dong-hyuk, vars påstådda flykt från ett fångläger i Nordkorea ligger till grund för boken ”Flykten från Läger 14” av journalisten Blaine Harden, har på väsentliga punkter ändrat sin historia.

Efter att Demokratiska Folkrepubliken Korea (Nordkorea) dokumenterat och presenterat fakta i målet, erkände bokens författare att Shin Dong-hyuk ljugit för honom om viktiga fakta. Shin Dong-hyuk har sedan själv tvingats ändra sin historia på väsentliga punkter och offentligt be om ursäkt för att han ljugit.

Shin Dong-hyuk har lyfts fram som nyckelvittne av USA:s f d president George W Bush och av den undersökningskommission vars rapport ligger till grund för resolutionen i FN:s generalförsamling, och han inbjöds av USA som vittne i en hearing inför FN:s säkerhetsråd.

Denna händelse bekräftar ännu en gång att berättelser från nordkoreanska ”avhoppare” i södra Korea ofta är fulla med överdrifter och direkta lögner, vilket flera kritiska journalister tidigare påpekat.

Det som gör detta fall särskilt allvarligt är att EU, Japan och USA genomdrivit en resolution i FN:s generalförsamling baserad bland annat på detta vittnesmål.

För att världssamfundet på allvar ska kunna värna om mänskliga rättigheter, måste man kritiskt tillbakavisa falska anklagelser och genomskåda ageranden som missbrukar frågan om mänskliga rättigheter för helt andra syften.

Sverige och andra EU-medlemsländer bör dra lärdomar av denna händelse, avstå från att göra gemensam sak med den f d kolonialmakten Japan och med USA, som ännu inte slutit fred med Demokratiska Folkrepubliken Korea efter Koreakriget. De bör också be om ursäkt för de ogrundade anklagelserna mot DFRK.

Christer Lundgren

Ordförande, Svensk-Koreanska Föreningen

2015/02/01 11:10

Kim Jong Un håller nyårstal

Enligt tradition håller Demokratiska Folkrepubliken Koreas ledare ett tal till nationen vid nyår. Här följer några viktiga punkter ur talet inför år 2015, som hölls av Kim Jong Un.

- Förra året gjorde vi stora framsteg i byggandet av en socialistisk ekonomisk jätte och civiliserad nation genom arméns och folkets gemensamma insatser. Trots den svåra situationen och ogynnsamma förhållanden under förra året åstadkom vi uppgång i produktionen inom olika sektorer, inklusive jordbruk, fiske, kemisk industri och kolbrytning, vilket öppnar ljusa utsikter för byggandet av en ekonomisk jätte och förbättring av folkets levnadsstandard.

- Det nya året 2015 blir ett år av stor betydelse, då vi kommer att markera 70-årsdagarna av den nationella befrielsen och av grundandet av Koreas arbetarparti.

- Vi bör se till att principen ”folket främst” präglar allt partiarbete, som den bör med dess natur som ett moderligt parti, så att ett klimat av att respektera, älska och lita till folket genomsyrar det och partiarbetet fokuserar på att förbättra dess levnadsstandard. Alla partiets organisationer och företrädare bör undanröja maktmissbruk och byråkratism, ta varmt hand om människorna och leda dem på lämpligt sätt för att se till att de har förtroende för och litar på det, som de skulle göra med sina mödrar, och engagerar sig tillsammans med det.

- Vi bör hålla fast vid ideologin som partiets kraftfulla vapen och genomföra en ideologisk offensiv för att klippfast konsolidera vår revolutions ideologiska ställning.

- Vi bör lösa folkets livsmedelsproblem och förbättra deras näringsförsörjning på högre nivå med jordbruksproduktion, boskapsskötsel och fiske som främsta satsningar … I enlighet med partiets plan bör vi dynamiskt påskynda byggandet av djuruppfödningsbaser i Sepho-området och göra stadiga förberedelser för boskapsproduktion och drift.

- Alla ekonomiska sektorer och enheter bör positiva anstränga sig att öka produktionen, förbättra produkternas kvalitet och höja deras konkurrenskraft genom att utarbeta riktiga strategier för affärsverksamhet och företagande och ta tillvara alla möjliga reserver och potentialer.

- Tjänstemän, ledande deltagare i revolutionen, bör vara fanbärarna och avantgardekämpar i den pågående allmänna offensiven. De bör troget tjäna landet och folket för att främja deras välfärd och välmående med en ädel syn på patriotism och fast beredskap för hängiven service och, själva axlande tunga bördor, fördubbla sina ansträngningar i täten för massorna. Med full förståelse för partiets idéer och avsikter bör tjänstemän gå djupt bland massorna och förmå dem att villkorslöst genomföra dess linjer och politik med sina liv som insats.

- Så länge fienden fortsätter sina försök att kväva vårt socialistiska system, kommer vi konsekvent att följa songunpolitiken och linjen att samtidigt främja de två fronterna [uppbygget och försvaret] och bestämt värna landets suveränitet och nationens värdighet, oavsett hur den internationella situationen och strukturen på relationerna i länderna i vår omgivning må förändras.

2015/01/05 20:39

En film i propagandakriget

Den amerikanska b-filmen ”The Interview”, om ett attentat mot den koreanske ledaren Kim Jong Un, lanseras med buller och bång. USA:s president Obama agerar chefsagent för reklamkampanjen.

På sin sista presskonferens 2014 lyckades Obama göra den påstådda nord­koreanska hackerattacken mot filmbolaget Sony till ”dagens största händelse” och därmed undgå diskussion om den rapport om CIA:s tortyrprogram som nyligen offentliggjorts – efter många års förhalande av ljugande CIA-chefer, förnekande politiker och följsamma media. Även etablerade massmedia hade krävt utredning av ansvar och straff för de skyldiga.

Sonys dramatiska PR-beslut att dra in filmen på grund av hot framställdes av Obama som kapitulation och censur av ”någon diktator någonstans”. Men påståendena att Nordkorea låg bakom cyberattacken och hotet mot Sony är lögnaktiga. De avvisas unisont av experter på cybersäkerhet. Det som Obama och andra betecknar som en fråga om konstnärlig yttrandefrihet handlar egentligen om supermaktens propaganda.

Det nära samarbetet mellan filmbolaget Sony, Vita Huset och det militär-industriella komplexet redan i produktionsstadiet av filmen framgår av e-post som läckt ut. USA:s State Department gav uttryckligen grönt ljus för den scen där Kim Jong Uns huvud exploderar.

Avsikten sägs ha varit att uppmuntra till attentat mot den koreanske ledaren för att åstadkomma systemskifte i DFRK. Ett bättre exempel på hjärntvätt är svårt att hitta!

USA inför nya sanktioner mot norra Korea
Den andre januari 2015 meddelades att USA:s president beslutat om att införa nya unilaterala sanktioner mot Demokratiska Folkrepubliken Korea som vedergällning för påstått dataintrång.

Detta sker trots att FBI:s anklagelser om att Nordkorea låg bakom dataintrånget länge varit misskrediterade (Se bland annat: New Clues In Sony Hack Point To Insiders, Away from DPRK).

Tidpunkten för sanktionerna antyder att det finns mer än bara en klantig FBI utredning som bakgrund till dem, eftersom sanktionerna tillkännagavs bara en dag efter att både norra och södra Korea började prata om ett toppmöte för att förbättra banden mellan de två staterna.

Närhelst Nordkorea har föreslagit någon form av närmande till USA, har det blivit avvisat av president Obama. Detta senaste drag är utformat för att sabotera alla interkoreanska samtal. Eller att åtminstone skicka signalen att oavsett vad den sydkoreanska regeringen beslutar så är den US-amerikanska hållningen fortfarande fientlig gentemot Nordkorea.

2015/01/03 13:45

Ekonomin på snabb frammarsch

Tvärt emot den gängse bilden i västerländska massmedia, utvecklas den nordkoreanska ekonomin snabbt. Det framgår av många rapporter och bekräftas i en gedigen forskarrapport.

» Läs mer..

2014/12/11 20:24

Vem försvarar fred och mänskliga rättigheter i Nordkorea?

Lördag 29 november kl 13-16 håller Svensk-Koreanska föreningen ett möte i Stockholm på Alviks kulturhus, Sal Mossen, Gustavslundsvägen 168 A, T-bana Alvik.

Talare: Christer Lundgren
Film om Nordkorea

2014/11/25 00:49

Olika måttstockar

I media har det i dagarna rapporterats om att Demokratiska Folkrepubliken Korea testat kortdistansmissiler. Den typen av provskjutningar är rutinmässiga tester som genomförs av ett stort antal länder i världen. Bland annat Sydkorea och inte minst USA. Men när det är norra Koreas tur att genomföra ett test fylls media som vanligt av dramatiska rubriker och artiklar med fördömanden. Minns också landets lyckade satellituppskjutning i december 2012 som följdes av internationella fördömanden och sanktioner. Men när Sydkorea två månader senare genomförde ett liknande prov var det knäpptyst.

Läs här en artikel av Christof Leman på NSNBC, som utvecklar ett sådant resonemang: Two North Korean Missiles Cause UNified Barrage of Retaliatory Propaganda Fire

2014/06/30 21:48

Tjugo år efter Kim Il Sungs bortgång

President Kim Il Sung, grundaren av Demokratiska Folkrepubliken Korea, var en av 1900-talets enastående revolutionära ledare. Den 8 juli 2014 är det 20 år sedan han gick bort.

Som vänner till Korea högaktar vi minnet av president Kim Il Sung. Det han uträttade kommer för alltid att inspirera nya generationer att bygga en värld av oberoende, rättvisa och välstånd för hela mänskligheten.

» Läs mer om Kim Il Sung..
» Läs här det tal som hölls av föreningens ordförande vid ett minnesmöte på DFR Koreas ambassad i Sverige 27 juni 2014..

2014/06/10 21:35

USA:s brott mot mänskliga rättigheter i Korea

De brott som USA begått mot det koreanska folket under århundraden genom invasion och plundring är otaliga. Den som vill förstå varför man i norra Korea ser USA som nationens svurna fiende kan här läsa ett memorandum om USA:s brott i Korea. Det är en konkret och detaljerad anklagelseskrift som vittnar om oerhörda kränkningar, brutalitet och utstuderad grymhet.

» Läs mer..

~~LINKBACK~~

2014/05/13 21:48

Om den aktuella situationen på Koreahalvön

Några ord om Koreafrågan och om den nu aktuella situationen på Koreahalvön, i april 2014:

Grundfrågan, nu som alltid, är USA:s strävan, alltsedan 1945, att lägga under sig hela Koreahalvön, och som ett led i den strävan, att åstadkomma ett regimskifte i norra Korea. Det var den strävan som ledde till landets konstlade delning längs den 38:e breddgraden, och det var den strävan som ledde till det förödande Koreakriget 1950-53, och det var den strävan som gjort att folket i norra Korea under de senaste sex decennierna levat under blockad och permanent krigshot.

» Läs mer..

2014/04/08 19:17

Nordkoreanska barnprogram

Med anledning av att media idag påstår att ”det enda nöjesprogram som visas i nordkoreansk TV är med två militärer som föreläser om landets ledare”, så kan det vara på sin plats att här presentera några filmklipp (från YouTube) med nordkoreanska barnprogram.~~LINKBACK~~

2014/04/07 20:21

Parlamentsval i DFR Korea

Med start söndag 9 mars hölls över hela Demokratiska Folkrepubliken val till Högsta Folkförsamlingen, landets högsta politiska organ. Valdeltagande var 99.97%, då det i Korea anses vara en demokratisk plikt och självklarhet att rösta. Totalt valdes 687 ledamöter, som tillhör olika partier, organisationer eller är oberoende. Mer information om valsystemet och det koreanska parlamentet kan finnas i artikeln Det demokratiska valsystemet i Norkorea.

~~LINKBACK~~

2014/03/11 19:52

jinge.se

Föreningens ordförande skrev 22 februari ett gästblogginlägg på den populära bloggen jinge.se: USA utnyttjar FN som spelbricka i kriget mot Korea

~~LINKBACK~~

2014/02/23 10:46

<< Nyare inlägg | Äldre inlägg >>

»  För äldre nyheter, från juni 2010 och tidigare, fortsätt läsa här.


sk/start.txt · Senast uppdaterad: 2017/01/18 19:50 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0