Svensk-Koreanska föreningen               

            dfrk        sve

För vänskap mellan Sverige och Demokratiska Folkrepubliken Korea (DFRK, Nordkorea).Aktuellt om Nordkorea / DFRK

Varning till övande angreppsstyrkor

Nordkorea utfärdar nya skarpa varningar med anledning av de USA-ledda övningar som amerikanska, japanska och sydkoreanska flottstyrkor nu genomför, riktade mot norra Korea. Den nordkoreanska nyhetsbyrån KCNA publicerade 8 oktober följande uttalande av en talesman för Koreanska Folkarméns generalstab:

Situationen på Koreahalvön blir nu åter spänd trots att spänningen hade dämpats tack vare DFRK:s tålmodiga ansträngningar.
Detta beror helt och hållet på de US-amerikanska och japanska angriparnas och sydkoreanska marionettstyrkornas ständiga militära konfrontation mot DFRK.
Som redan rapporterats, gick de USA-imperialistiska aggressionsstyrkornas flottas kärnvapenbestyckade hangarfartygs attackgrupp åter in i Pusans hamn i gryningen den 4 oktober. Den deltog i de mot DFRK riktade gemensamma flottmanövrer som hade pågått i hemlighet i Koreas Östhav sedan 30 september.
Denna attackgrupp består av USA:s superstora kärnkraftsdrivna hangarfartyg George Washington med minst 100 nukleära bomber ombord, många jagare med styrbara missiler, kryssare, ubåtar och eskortkrigsfartyg mm.
Det rapporteras att attackgruppen kommer att medverka i de mot DFRK riktade storskaliga gemensamma marina angreppsövningarna i Koreas Sydhav från tisdag tillsammans med krigsfartygsgrupper ur de japanska aggressionsstyrkorna och den sydkoreanska marionettflottan.
Nu utannonserar USA-imperialisterna öppet att övningarna som ska genomföras med hangarfartygets attackstyrka som axel är en planerad militär offensiv för att pressa DFRK i ett försök att avskräcka dess möjliga ”provokationer” inklusive kärnvapenprov och missiluppskjutning och driva det till ”förändringar” som de önskar.
Detta bevisar klart att uttalandena från sådana högt uppsatta företträdare för USA:s Obama-administration som utrikesministern, att USA varken bedriver en fientlig politik mot DFRK eller har någon önskan att angripa det, är rena lögner.
Situationens allvar är att alla dessa militära handlingar är tajmade för att sammanfalla med antagandet av den ”skräddarsydda avskräckningsstrategin” som förutsätter en förebyggande attack mot DFRK av herren och dennes tjänare.
I detta sammanhang har Koreanska Folkarméns enheter inom alla vapenslag och på armékårsnivå fått order av sitt högsta befäl den 5 oktober att ompröva de handlingsplaner som redan bekräftats av denna och hålla full beredskap för att snabbt genomföra operationer när som helst, och följa med hög vaksamhet varje åtgärd från de US-amerikanska och japanska angriparna och marionettstyrkorna.
USA bör vara medvetet om att ju oftare och ju djupare dess imperialistiska aggressionsstyrkors nukleärt beväpnade styrkor inklusive det nukleära hangarfartyget går in i luftrummet över Koreahalvöns närhet och vattnen utanför den, desto mer oförutsägbara katastrofer kommer deras agerande att orsaka.
USA kommer att bära det fulla ansvaret för den oväntade fruktansvärda katastrof som dess imperialistiska aggressionsstyrkors nukleära angreppsmedel råkar ut för då de sätter in dem, oavsett när.
I detta avseende anser DFRK oföränderligt att om USA-administrationen står för Koreahalvöns denuklearisering och är intresserad av regionens fred och säkerhet, så är det USA, inte DFRK, som måste besluta sig för att agera först.
Ty det är ingen annan än USA som har antagit en extremt fientlig politik mot DFRK, spridit kärnvapenfrågan över halvön och utgjort ett konstant nukleärt hot mot den.
USA bör vara klara över att det koreanska folket och armén är i hög grad på sin vakt för att snabbt och säkert handskas med och omintetgöra uppenbara provokationer från vilka som helst fientliga styrkor i världen med sina egna kraftfulla militära muskler.

2013/10/10 22:04 · 0 Linkbacks

Nordkorea i FNs generalförsamling

Demokratiska Folkrepubliken Koreas (DFRK) utrikesminister Pak Kil Yon höll ett uppmärksammat tal inför FN:s generalförsamling 1 oktober. Han tog upp angelägna frågor om systemproblem inom Förenta Nationerna och den växande globala risken för angreppskrig med Förenta Nationernas ädlaste principer som förevändning.
» Läs här hans tal i sin helhet.

2013/10/09 22:15 · 0 Linkbacks

Dennis Rodman besöker DFRK igen

Den amerikanske basketstjärnan Dennis Rodman besökte i veckan Nordkorea för att följa upp sitt besök i februari 2013 (Harlem Globetrotters besöker DFRK). Under det senaste besöket träffade Rodman återigen landets ledare, Kim Jong Un, för att tillsammans se en basketmatch och umgås över en middag. Rodman hade denna gång sällskap av Michael Peter Spavor, engagerad i kanadensiska Pyongyang Project för utbyte mellan väst och DFR Korea, Joseph Douglas Tervillinger, professor vid Columbia University, samt Christopher Volo, VD för Prince Marketing Group.
Dennis Rodman lovade under besöket att fortsätta arbeta för idrottsligt och kulturellt utbyte med DFR Korea.

2013/09/07 13:23 · 0 Linkbacks

Nordkoreas ekonomi stärkt

Tidningen Proletären refererar i veckan till en faktaspäckad rapport publicerad av ett Sydkorea-baserat institut som tillbakavisar den dominerande mediebilden av Nordkorea som ett land med en befolkning som lever på svältgränsen. Istället berättas hur DFR Korea kraftigt ökat sin jordbruksproduktion. Man ser också att exportandelen av oförädlade mineraler håller på att minska medan förädlade varor som exempelvis textilier och andra fabriksprodukter ökar.

Läs hela texten vid Proletärens webbsida: ”Nordkoreas ekonomi stärkt” - Färsk rapport från sydkoreanskt institut avslöjar mytbild

Noteras kan att även Dagens Nyheter nyligen rapporterat på samma tema: Nordkorea går bättre än på länge

2013/08/11 20:52 · 0 Linkbacks

60 år sedan Koreakriget

Med anledning av att det i dagarna är 60 år sedan vapenstilleståndsavtalet undertecknades skriver Daniel Uppström i tidningen Proletären om Koreakriget: Kriget utan slut

2013/07/28 11:53 · 0 Linkbacks

60 år utan fred i Korea

– Ersätt vapenstilleståndet med fredsavtal

I över sex decennier har krigets skugga hängt hotande över Koreahalvön. Sedan vapenstilleståndet efter Koreakriget 1953 råder ett tillstånd av varken krig eller fred, där risken för ett nytt krigsutbrott är ständigt närvarande. Det är hög tid att förändra detta och ersätta vapenstilleståndet med en varaktig fred.

» Läs hela uttalandet från Svensk-Koreanska föreningen

2013/07/06 23:58 · 0 Linkbacks

USA övar för angrepp med kärnvapen

I april i år kulminerade den spända situationen på och kring Koreahalvön. Media rapporterade om hotande kärnvapenkrig, men utan att klargöra vem som stod för hotet.

Det som ledde till till den skärpta situationen var två händelser:

1. Att USA i FN:s säkerhetsråd genomdrev en resolution som fördömde DFRK:s uppskjutning av en satellit i rymden för fredliga ändamål och skärpte de internationella sanktionerna mot landet.

2. Att USA och Sydkorea genomförde mycket omfattande och provokativa militära övningar för fullskalig invasion och kärnvapenangrepp mot norra Korea.

DFRK svarade med hot om motangrepp mot USA om de skulle bli angripna och de visade sin förmåga att svara med kärnvapen även mot USA:s fastland. Det ansågs upprörande medan USA:s krigshot sågs som normal rutin.

» Läs vidare..

2013/06/23 18:29 · 0 Linkbacks

Frågor och svar

Vi kan här tipsa om en artikel av Stansfield Smith, som vid ett besök i Nordkorea i år ställde ett antal aktuella frågor om landets nuvarande situation: What North Koreans Think

2013/05/21 21:01 · 0 Linkbacks

Förhandlingsvillkor för fred i Korea

Nordkorea ställer villkor för dialog konstaterade TT-AFP i ett kort meddelande 18 april. Där hette det: ”Nordkorea listade på torsdagen sina villkor för att inleda dialog med Sydkorea och USA. Bland kraven fanns bland annat att FN-sanktioner mot Nordkorea upphävs och att USA och Sydkorea upphör med gemensamma militärövningar… Utspelet väntas få ett svalt mottagande i Seoul och Washington, som villkorat samtal med nukleär nedrustning.”

De avslutande orden, ”nukleär nedrustning”, underförstår naturligtvis ensidig nordkoreansk nedrustning, inte ömsesidiga åtgärder för avspänning. Av detta korta meddelande är det svårt för en svensk allmänhet att förstå de nordkoreanska kraven. En utförligare kommentar ger Finian Cunningham i PressTV. Läs här ett utdrag ur hans artikel.

2013/04/23 22:22 · 0 Linkbacks

Tomt prat om dialog

Koreanska nyhetsbyrån KCNA publicerade 16 april ett uttalande från DFRK:s utrikesministerium:

”Höga amerikanska tjänstemän tävlar den senaste tiden med varandra i att tala om dialog. Detta är inget annat än ett listigt knep för att undgå kritik för spänningen på tröskeln till krig genom att låtsas att avstå från militära insatser och stå för dialog.”

» Läs mer..

2013/04/17 23:09 · 0 Linkbacks

Kina angeläget om stabilitet i Korea

Med anledning av återkommande spekulationer om Kinas roll i Koreafrågan publicerar vi här en artikel från 2009 som redogör för uppfattningen hos den kinesiske Koreakännaren Ren Xiao, som talade om Kinas relationer med norra och södra Korea på Stockholms Universitet.

» Läs mer..

2013/04/15 22:16 · 0 Linkbacks

Vem hotar vem på Koreahalvön?

Läget på Koreahalvön är just nu mycket spänt. Krigsrisken är överhängande. Västvärldens massmedia driver en intensiv kampanj mot Nordkorea, som utmålas som hotfullt och oberäkneligt. Men vem är det egentligen som hotar med krig och kärnvapen?

» Läs mer..

2013/04/05 23:55 · 0 Linkbacks

Rättvis kamp under ny ledare

Solens dag den 15 april är en viktig högtidsdag i den koreanska kalendern. Det är president Kim Il Sungs födelsedag. Kim Il Sung ledde det koreanska folkets kamp mot den japanska kolonialmakten till seger. Han grundade Koreanska Folkarmén och Demokratiska Folkrepubliken Korea (DFRK), den första och enda suveräna koreanska staten i modern tid, och den första arbetar- och bondestaten någonsin i Korea.

Idag förs songunpolitiken, som Kim Il Sung lade grunden för, vidare av Kim Jong Un, förstesekreterare i Koreanska Arbetarpartiet och förste ordförande för Nationella Försvarskommittén.

» Läs mer..

2013/04/05 23:51 · 0 Linkbacks

Överhängande risk för ett andra Koreakrig

Ett andra Koreakrig är oundvikligt, säger Utrikesdepartementet i Pyongyang i ett skarpt uttalande 7 mars. USA arbetar nu hårt för att utlösa ett kärnvapenkrig och krossa Demokratiska Folkrepubliken Korea, menar man.

» Läs mer..

2013/03/09 12:24 · 0 Linkbacks

The Pirate Bay från Nordkorea?

Fildelningssajten ”The Pirate Bay” hävdar måndag 4 mars att man flyttat sin tjänst till servrar i norra Korea. Vid sin sida visar man loggan nedan. Vad detta innebär i praktiken lär nog visa sig med tiden. Klart är i alla fall att trafiken till och från The Pirate Bay i skrivande stund är routad via noder i DFR Korea. (Kan verifieras med verktyget Traceroute.)

2013/03/04 22:41 · 0 Linkbacks

Harlem Globetrotters besöker DFRK

Ett sällskap av amerikanska basketspelare från uppvisningslaget Harlem Globetrotters, tillsammans med den förre NBA-stjärnan Dennis Rodman anlände i Nordkorea tisdag 26 februari. Under onsdagen träffade man unga koreanska basketspelare för att dela med sig av erfarenheter. Under torsdagen spelades en vänskapsmatch där 12 koreaner och fyra från Harlem Globetrotters delades upp i två lag. DFRK:s ledare Kim Jong Un och Dennis Rodman följde matchen tillsammans. Rodman sa därefter att ”relationerna mellan de två länderna är ledsamma, men personligen är jag vän av marskalk Kim Jong Un och det nordkoreanska folket.” Han tackade DFRK för att hans delegation fick chansen att besöka landet och menade att matchen symboliserade vänskap mellan de två folken. Efteråt åt Rodman middag tillsammans med Kim Jong Un och hans fru Ri Sol Ju.
Dennis Rodman lämnade DFRK fredag 1 mars och på flygplatsen sa han till kinesiska nyhetsbyrån Xinhua att Koreas folk är fantastiskt och att Kim Jong Un är en mycket ärlig man som älskar sin fru djupt och att han, precis som sin farfar och sin far, är en stor ledare.
Spelarna från Harlem Globetrotters planerar att stanna i DFRK till 5 mars. Deras förehavanden filmas och kommer att visas i en TV-serie i amerikanska HBO senare i år.

2013/02/28 21:34 · 0 Linkbacks

Enkel logik

Denna bild visar ganska tydligt varför DFR Korea utvecklat kärnvapen för sitt försvar. En logik som är så enkel att de flesta borde förstå.

2013/02/13 13:25 · 0 Linkbacks

Fiasko för konfrontationspolitiken mot Nordkorea

Med anledning av DFR Koreas tredje lyckade kärnvapenprov skriver Svensk-Koreanska föreningens ordförande Christer Lundgren på Newsmill:

Nordkorea har genomfört sin tredje provsprängning av en atomladdning. Det är ett definitivt fiasko för den konfrontationspolitik som drivits av presidenterna Bush och Obama i USA och Lee Myung-bak i Sydkorea, vars uttalade mål har varit att tvinga fram ett stopp för Nordkoreas utveckling av kärnvapen. För att normalisera situationen på Koreahalvön krävs en omläggning av USA:s och Sydkoreas politik.

Demokratiska Folkrepubliken Koreas utveckling av kompetens på kärnvapenområdet är inte offensivt riktad mot något annat land, allra minst mot södra Korea, utan den är klart riktad mot kärnvapenmakten USA i defensivt och avskräckande syfte.

» Läs hela artikeln..

2013/02/12 20:41 · 0 Linkbacks

Sydkorea genomförde raketuppskjutning

Sydkorea genomförde onsdagen 30 januari en lyckad uppskjutning av sin rymdraket Naro-1 Två tidigare försök, under 2009 och 2010, har misslyckats och datumet för det tredje försöket flyttades tidigare fram två gånger under 2012.
Naro-1 är södra Koreas första raket som kan bära ett objekt till omloppsbana. Man har tidigare endast tillverkat mindre raketer för vetenskapliga studier. Första raketsteget i Naro-1 levereras från Ryssland medan det andra och sista steget har utvecklats i Sydkorea. Planen med onsdagens uppskjutning var att placera en testsatellit i omloppsbana.

Norra Korea å sin sida, genomförde i december en lyckad uppskjutning av satelliten Kwangmyongsong-3 med en raket av typ Unha-3.

2013/01/28 23:11 · 1 Linkback

Orättvisa sanktioner mot DFRK

FN:s säkerhetsråd beslutade tisdag 22 januari om utökade sanktioner mot DFR Korea efter den lyckade uppskjutningen av satelliten Kwangmyongsong-3. Konsekvensen av detta är att man förbjuder DFRK, som enda land i världen, från ett fredligt användande av rymden.
Från DFRK har man svarat att man anser säkerhetsrådet vara en marionett till USA och att det bör be DFRK om ursäkt för att ha lagt sig i landets okränkbara suveräna rättigheter.
Man kommer att fortsätta utveckla bättre raketer och med dessa skicka upp flera nya satelliter.
Då säkerhetsrådets beslut helt går i linje med USA:s fientliga ansträngningar för att hindra DFRK:s ekonomiska utveckling kommer man också fortsätta att stärka sin militärmakt, inklusive sin kärnvapenarsenal. Internationella samtal om fred och stabilitet på Koreahalvön välkomnas men man kommer inte diskutera frågan om DFRK:s innehav av kärnvapen.

Detta uttalande utfärdades torsdag 24 januari av DFRK:s Nationella försvarskommission: DFRK svarar FN:s säkerhetsråd

Nedan ses ett nyhetsinslag i koreansk TV från onsdag 23 januari:

2013/01/23 22:23 · 0 Linkbacks

<< Nyare inlägg | Äldre inlägg >>

»  För äldre nyheter, från juni 2010 och tidigare, fortsätt läsa här.


Väder just nu:


DFR Korea

Vid lokal tid:
Thu, 02 Apr 2015 12:00 pm KST

Pyongyang

14 °C

Wonsan

5 ° C

Sinuiju

8 °C

Sverige

Vid lokal tid:
Thu, 02 Apr 2015 7:20 am CEST

Stockholm

-1 °C

Göteborg

0 °C

Abisko

-1 °C

sk/start.txt · Senast uppdaterad: 2012/04/20 00:36 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0