Hård kamp för fred och välstånd – Koreas arbetarparti 77 år

Idag, 10 oktober 2022, firar Koreas arbetarparti sin 77-årsdag.

För en månad sedan, den 8 september, antog Demokratiska Folkrepubliken Koreas 14:e högsta folkförsamling, en lag som befäste republikens ställning som kärnvapennation. Den politiken ligger fast oavsett vilka hot, sanktioner och locktoner man utsätts för, fastslog lagen.

Med denna lag fastställde Högsta folkförsamlingen en politik och en institutionell mekanism för att definitivt garantera statens och folkets säkerhet under en mycket lång tid framöver. I ett utförligt tal klargjorde landets ledare ordförande Kim Jong Un att så länge imperialismen, vars inneboende natur och tillvaro är aggression och plundring, existerar, kan roten till krig inte utrotas, och motsättningen och kampen mellan socialismen, som strävar efter självständighet och fred, och imperialismen är oundviklig. Beslutet låg i linje med den femårsplan som antogs vid Koreas arbetarpartis åttonde kongress i januari 2021 och det baseras på partiets och folkets erfarenheter av den sekellånga och ytterst hårda kampen för nationellt oberoende, fred och suveränitet.

Koreahalvön med sitt strategiska läge i Ostasien har genom historien utsatts för rivalitet mellan stormakter, främst USA, Ryssland, Kina och Japan. I början av 1900-talet gjorde den japanska imperialismen Korea till en koloni och försökte utplåna dess nationella identitet. Efter landets befrielse ockuperades södra delen av landet av USA-imperialisterna, som några år senare försökte lägga under sig hela Koreahalvön, en ambition som de trots sitt nederlag i kriget aldrig övergett.

Koreas arbetarparti har, sedan bildandet den 10 oktober 1945, i 77 år lett det koreanska folkets kamp mot imperialismen, för nationell suveränitet och återförening och dess socialistiska uppbygge för att uppnå massornas självständighet. Partiet har gått en otrampad väg, samlat rika erfarenheter och format en unik koreansk socialistisk modell, som gjort Demokratiska Folkrepubliken Korea till en ointaglig befästning för den antiimperialistiska kampen och för socialismen. Partiets politik sätter folkets intressen främst och det strävar att i allt sitt agerande med moderlig omsorg tjäna folket.

Demokratiska Folkrepubliken Korea har utsatts för mer långvariga och hårdare sanktioner och blockad än något annat land. Så försöker imperialistmakterna med alla upptänkliga metoder undergräva landets ekonomi, kväva det och därigenom skapa missnöje bland folket i förhoppningen att detta ska riktas mot mot partiet och regeringen och att landet så ska försvagas och avväpnas.

Demokratiska Folkrepubliken Korea står inför allvarliga ekonomiska svårigheter; för att möta dem mobiliserar Koreas arbetarparti hela folket, fast enat med en gemensam ideologi och vilja, till hängivna ansträngningar för landets ekonomiska utveckling och folkets välfärd. Enligt femårsplanen ska BNP öka med mer än 40 procent och produktionen av konsumtionsvaror med mer än 30 procent i slutet av 2025 jämfört med 2020. En kraftfull insats görs för att bygga 50 000 lägenheter i Pyongyang och stora byggprojekt pågår i provinserna och på landsbygdsbygden. Jordbruket och industrin utvecklas kraftfullt liksom produktionen av livsmedel och konsumtionsvaror. Man övervann den hotande folkhälsokrisen, den första i sitt slag sedan statens grundande.

Koreahalvön är en hörnsten för Ostasiens säkerhet och den nuvarande historiska perioden är mycket viktig inte bara för den koreanska revolutionen utan också för den framtida utvecklingen i regionen och hela världen. I sitt tal konstaterade Kim Jong Un:

”Det är mänsklighetens önskan att leva i en fredlig värld fri från aggression och krig. Men fred kommer inte av sig själv bara för att man önskar det; det är något som vi kan uppnå och försvara endast när vi är starka nog att stå emot imperialismens tyranni.”


nyheter/wpk77.txt · Senast uppdaterad: 2022/10/10 20:19 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan