Vind och sol viktiga energikällor

Demokratiska Folkrepubliken Korea använder aktivt naturliga energikällor som vind- och solenergi. Den tekniken ses som ett svar på såväl inhemska behov som globala energiförsörjningsproblem beroende på begränsade fossila energiresurser och ett allt mer onormalt klimat orsakat av miljöföroreningar och global uppvärmning. Andelen av den totala energiförbrukningen från förnybar energi ökade från cirka 7 procent 1992 till nära 25 procent 2015. Dessutom har DFRK vidtagit politiska åtgärder, som lagen om förnybar energi 2013. Småskaliga förnybara energikällor som solpaneler och vindkraftverk lämpar sig särskilt väl för bostadsområden på landsbygden. 2015 började DFRK bygga småskaliga vindkraftverk som genererar mellan 100 och 300 Watt effekt.


nyheter/vindochsol.txt · Senast uppdaterad: 2023/02/01 23:12 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan