Det demokratiska valsystemet i Nordkorea

I Nordkorea, Demokratiska Folkrepubliken Korea, tillämpas personval på lokal, regional och nationell nivå. Regering och andra verkställande organ utses i sin tur av de folkvalda församlingarna.
I det nationella parlamentet, Högsta folkförsamlingen, finns tre olika partier representerade. Men parlamentets ledamöter är invalda genom personval och inte genom partival.
Hur detta system fungerar och att man överhuvudtaget genomför val, är tyvärr inte allmänt känt i Sverige då många medier i västvärlden slentrianmässigt porträtterar DFR Korea som ett icke-demokratiskt land.

Svensk-Koreanska föreningen kan här presentera en sammanställning av hur det demokratiska valsystemet fungerar: Valsystemet i Demokratiska Folkrepubliken Korea

nyheter/valsystemet.txt · Senast uppdaterad: 2012/02/24 22:57 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0