Sverige bör reagera mot krigsövningen i Korea

USA och Sydkorea genomför just nu en stor gemensam krigsövning Ulchi Freedom Guardian, världens största datoriserade befäls- och kontrollövning. Sverige, som neutral övervakare av vapenstilleståndet i Korea, bör reagera mot denna äventyrliga krigsövning.
» Läs mer..

nyheter/sverige_bör_reagera_mot_krigsövningen_i_korea.txt · Senast uppdaterad: 2012/08/23 23:02 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0