Svensk militär efterlyser källkritik

I Försvarsmaktens personaltidning, Försvarets Forum nr 4/2015 uppmanar Sveriges försvarsattaché i Pyongyang Mats Fogelmark till källkritik mot rapporter om Nordkorea. Vad är egentligen sant av det som når oss om Nordkorea?
– Det kan vara svårt att veta, men jag anser att vi åtminstone i Sverige ska vara mycket källkritiska till de rapporter som utmålar ledaren Kim Jong-Un som galen eller liknande, svarar Mats Fogelmark.
– Det vanligaste misstaget man kan göra är att förlöjliga Nordkorea. De må ha udda vanor sett med våra ögon, men de är inte irrationella i sin politik eller sina handlingar, säger han.
Mats Fogelmark är sedan ett år Sveriges försvarsattaché i Kina. Han är också sidoackrediterad i Nordkorea och har därmed betydande insyn i landet. Men det är inte första gången han arbetar på Koreahalvön: 2006-2007 tjänstgjorde han vid NNSC (Neutrala Nationers Övervakningskommission) som en av fem svenska officerare, i den demilitariserade zonen (DMZ) mellan södra och norra Korea.
– Det mesta är annorlunda i Pyong­yang nu jämfört med då. De vanligaste bilarna som då rullade på de öde gatorna var gamla slitna Volvo 144:or, en påminnelse om att Sverige 1973 var första västerländska land som öppnade ambassad i landet. I dag ser Pyong­yang mer ut som en kinesisk stad, vagn­parken är modernare, det finns taxibilar, flertalet har mobiltelefoner.
– Utvecklingen nu är en helt annan, förhoppningsvis till det bättre för det koreanska folket, säger Mats Fogelmark.
– De är en militärt stark nation men min magkänsla säger att varken Nord- eller Sydkorea vill ha krig. Det är viktigt att betona att det är ett folk delat i två nationer.
– Det nordkoreanska synsättet är till exempel att Sydkorea är ockuperat av USA. Båda sidor vill återförenas i någon form, men på helt egna villkor.

nyheter/svensk_militär_efterlyser_källkritik.txt · Senast uppdaterad: 2015/12/21 22:45 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0