Rodong Sinmun nu på nätet

Rodong Sinmun, organ för Koreas Arbetarparti och en av de största tidningarna i norra Korea, har i dagarna lanserat en nätsajt på engelska och koreanska. Sidan kommer sannolikt att blockeras i södra Korea, med hänvisning till den så kallade nationella säkerhetslagen som förbjuder allmänheten att ta del av information från Nord. Adressen är: www.rodong.rep.kp

nyheter/rodong_sinmun_online.txt · Senast uppdaterad: 2012/01/13 19:03 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0