Religionsfrihet i DFRK

Med anledning av att det ibland påstås att det i norra Korea pågår ett förtryck av kristna publicerar vi här ett intressant stycke ur president Kim Il Sungs memoarer Reminiscences; With the Century: Kim Il Sung om religionsfrihet

nyheter/religionsfrihet.txt · Senast uppdaterad: 2016/09/11 18:53 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0