Rapport föredragen vid arbetarpartiets åttonde kongress

Svensk-Koreanska föreningen har här förmånen att kunna presentera en nyutgiven skrift som sammanfattar den rapport som Koreanska Arbetarpartiets sjunde centralkommitté skrev inför den åttonde partikongressen som hölls 5-7 januari 2021, vilken föredrogs av om generalsekreterare Kim Jong Un.
Rapporten summerar partiets arbete under senare år, med framgångar och svårigheter, för bygget av socialismen i Demokratiska Folkrepubliken Korea.
Skriften är utgiven på svenska av Foreign Languages Publishing House i Pyongyang och kan här läsas i pdf-format:

Rapport presenterad av Generalsekreterare Kim Jong Un vid Koreanska Arbetarpartiets åttonde kongress. Juche 110


nyheter/rapport_åttonde_kongressen.txt · Senast uppdaterad: 2021/03/20 00:49 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan