Panmunjomdeklarationen

De högsta ledarna för de båda koreanska staterna träffades 27 april 2018 i Panmunjom, utmed demarkationslinjen mellan syd och nord. Mötet markerade en ny nivå av samarbete och avspänning och de båda staterna enades om en viktig deklaration för Koreahalvöns fred, välstånd och återförening.

Vi publicerar deklarationen här i sin helhet i svensk översättning: Panmunjomdeklarationen för Koreahalvöns fred, välstånd och återförening


nyheter/panmunjomdeklarationen.txt · Senast uppdaterad: 2018/04/29 22:00 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0