Oroande provokationer på Koreahalvön

Uttalande från Svensk-Koreanska Föreningen
25 augusti 2015

Den akuta militära spänningen på Koreahalvön har dämpats efter den överenskommelse på hög nivå som träffats i förhandlingsbyn Panmunjom. Det är mycket glädjande. Samtidigt är det angeläget att vara klar över vad som orsakade den spända situationen.
Uppladdningen började med att sydsidan inledde propagandasändningar mot norr med stora högtalare. Som förevändning angav man att två sydkoreanska soldater dödats av en landmina på den sydkoreanska sidan av den demilitariserade zonen – en tragisk händelse som nordsidan inte hade med att göra, men gavs skulden för. I den överenskommelse som nu träffats beklagar nordsidan denna händelse, men medger inte något ansvar för den.
På torsdageftermiddagen den 20 augusti sköt sedan sydkoreansk militär 36 granater mot Koreanska Folkarméns civila polisposteringar under förevändning att nordsidan skulle ha skjutit en granat mot sydsidan. Sydsidan angav inte varifrån denna beskjutning skulle ha kommit, var den träffat eller vilken slags granat eller raket som skulle ha använts.
Nordsidan framhöll att de inte skjutit ens en enda kula eller en enda granat mot sydsidan, inte ens av misstag.
Lyckligtvis skadades inga människor av den massiva sydkoreanska artilleribeskjutningen.
Dessa båda sydkoreanska provokationer – propagandasändningarna och artilleribeskjutningen – sågs av nordsidan som särskilt allvarliga eftersom de inträffade samtidigt som minst 30 000 USA-soldater och mer än 50 000 sydkoreanska soldater medverkade i den USA-ledda gemensamma militärövningen Ulji Freedom Guardian helt nära nordkoreanskt territorium. Övningen är inriktad på landstigningsoperationer och kommandooperationer för överraskningsangrepp mot norra Korea och ockupation av Pyongyang.
Den enorma omfattningen av denna gemensamma militärövning framgår om man jämför med Natos gemensamma militärövning ”Quick reaction 15” i Europa, den största någonsin sedan kalla kriget, där enligt uppgift 5 000 soldater från 11 länder medverkar.
Nordsidan svarade med att utlysa hög krigsberedskap.
Den överenskommelse som nu träffats innebär att sydsidan slutar med den provokativa högtalarpropagandan och nordsidan avbryter krigsberedskapen. Överenskommelsen öppnar dörren för fortsatta samtal och dialog för att förbättra nord-syd-relationerna och för återföreningsmöten med splittrade familjer.
Svensk-Koreanska föreningen välkomnar denna överenskommelse och hoppas att den ska leda till fortsatta samtal om Koreas framtid.
USA och sydsidan bör avstå från provokationer som ökar spänningarna på Koreahalvön, däribland stora offensiva gemensamma militärövningar.
USA bör dra bort sina trupper från Korea och överlåta till de koreanska parterna att utan främmande inblandning forma en framtid inriktad på avspänning och en fredlig och självständig återförening.
Sverige bör aktivt understödja och medverka till en ny period av avspänning och fred på Koreahalvön.

nyheter/oroande_provokationer_på_koreahalvön.txt · Senast uppdaterad: 2015/08/25 22:14 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0