Nord och syd enade om principer för återförening

Den 4 juli 2022 är det 50 år sedan det historiska gemensamma uttalandet den 4 juli mellan norra och södra Korea publicerades, det första nord-sydliga avtalet sedan Koreas delning 1945.

Att återförena den koreanska nationen var och är det koreanska folkets stora gemensamma önskan och strävan. President Kim Il Sung arbetade hela sitt liv enträget för stor koreansk enighet och nationell självständighet. För att förverkliga landets återförening lade han fram de tre principerna för nationell återförening – oberoende, fredligt och i stor nationell enighet – som båda sidorna enades om i uttalandet den 4 juli 1972. Senare presenterade han ett stort antal förslag, däribland 10-punktsprogrammet för hela nationens enande och för en återförening av landet, som offentliggjordes den 6 april 1993.

Livskraften i den gemensamma nord-sydliga 4 juli-deklarationen och det koreanska folkets gemensamma önskan om nationell återförening bekräftades vid de två omgångarna av nord-syd-toppmöten under generalsekreterare Kim Jong Il – den 15 juni 2000 och 4 oktober 2007, detaljerade program för samverkan och gemensam utveckling mellan nord och syd. Denna strävan bekräftades åter vid de tre nord-syd-toppmöten med ordförande Kim Jong Un som hölls enbart under år 2018. I två gemensamma nord-sydliga uttalanden preciserades vilka steg som var nödvändiga för att uppnå den koreanska nationens stora önskan om återförening.

Den koreanska nationen är utsatt för hårt tryck från yttre och inre krafter som vill permanenta landets delning och så splittring och fiendskap mellan norra och södra Korea enligt principen söndra och härska.

Koreavänner världen över lyckönskar marskalk Kim Jong Un och det koreanska folket i det fortsatta arbetet för att förverkliga president Kim Il Sungs och generalsekreterare Kim Jong Ils strävan att uppnå en snar nationell återförening.

Vi uppmanar alla berörda parter på Koreahalvön och utomlands att i praktiken följa det första nord-sydliga avtalet den 4 juli och övriga nord-sydliga gemensamma uttalanden.

Vi uppmanar Förenta staterna att dra bort de amerikanska trupperna från Koreas territorium och att ersätta vapenstilleståndsavtalet från 27 juli 1953 med ett fredsavtal mellan DFRK och USA och låta det koreanska folket återförenas i en anda av ”av vår nation själv”!

Det är det enda sättet att trygga permanent fred och säkerhet på Koreahalvön och bidra till en varaktig fred i Asien och i hela världen.

Christer Lundgren

Ordförande, Svensk-Koreanska föreningen» Läs här 10-Punktsprogrammet för Koreas återförening

nyheter/nord_och_syd_enade_om_principer_för_återförening.txt · Senast uppdaterad: 2022/07/03 00:12 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan