Uppskjutning av satelliten Kwangmyongsong-3

DFRK genomförde i början av april ett försök att skicka upp den vetenskapliga satelliten Kwangmyongsong-3 (Lysande stjärnan) med en bärraket av typ Unha-3 (Vintergatan). Tyvärr gick något snett och raketen exploderade en kort stund efter att den lämnat marken.
Från DFRK gör man klart att fler försök att skicka upp satelliter kommer att genomföras i framtiden. Man anser att utvecklandet av satellit- och rymdteknik är ett viktigt led i landets ekonomiska utveckling.

Se också inslaget i Rapport från måndagen 9 april, med SVT:s journalister på plats vid uppskjuningsbasen i DFR Korea.
~~LINKBACK~~

nyheter/kwangmyongsong-3.txt · Senast uppdaterad: 2012/04/20 00:58 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0