Koreansk atomsprängning ett fiasko för USA

Den senaste nordkoreanska provsprängningen av en kärnladdning är ett massivt misslyckande för USA:s Koreapolitik. Det inser en betydande opinion i USA.

Den 9 september, på 68-årsdagen av Demokratiska Folkrepubliken Koreas grundande, genomförde landet sitt femte kärnvapentest, det hittills mest kraftfulla, med en bedömd sprängkraft motsvarande den bomb som USA släppte över Hiroshima 1945. Provsprängningen var underjordisk och genomfördes enligt rapporterna under säkra förhållanden och utan utsläpp av radioaktivitet. Man provade en standardiserad kärnstridsspets för att kontrollera dess styrka. Standardiserad innebär att den kan avfyras med ballistiska robotar.

– Eftersom kärnstridsspetsen var standardiserad kan vi nu producera en mängd kärnstridsspetsar med hög slagkraft så mycket vi vill och behöver, sades det i tillkännagivandet. Det nordkoreanska kärnvapenprogrammet syftar till att avskräcka från angrepp. USA har misslyckats i sina försök att förmå Demokratiska Folkrepubliken Korea (DFRK) att ge upp detta program. USA:s och södra Koreas årligen återkommande, jättelika och ständigt upptrappade gemensamma övningar för invasion och systemskifte i norra Korea, inklusive omfattande kärnvapenhot, har endast ökat den nordkoreanska beslutsamheten.

Varken piska eller morot har rubbat Demokratiska Folkrepubliken Koreas beslutsamhet att till varje pris stärka sin försvarsförmåga med avskräckande kärnvapen. Koreahalvön kommer inte att gå samma väg som Irak och Libyen, försäkrar man.

I den amerikanska presidentvalskampanjen var Donald Trump snabb att kalla provsprängningen – den fjärde sedan Hillary Clinton blev utrikesminister – ”ännu ett massivt misslyckande från en misslyckad utrikesminister”. ”Clinton lovade att arbeta för att få slut på Nordkoreas kärnvapenprogram som utrikesminister. Ändå har programmet bara växt i styrka”, sade en av hans talesmän.

Det är riktigt, men misslyckandet går längre tillbaka. I över sex decennier efter Koreakrigets slut 1953 har USA vägrat sluta fred med Demokratiska Folkrepubliken Korea och bibehållit ett instabilt tillstånd av varken krig eller fred. I strid med vapenstilleståndsöverenskommelsen har USA kontinuerligt trappat upp sin militära kapacitet i södra Korea och kring Koreahalvön. Sedan 1957 har USA fört in alltmer avancerade kärnvapen i södra Korea och omgivande områden.

I över 50 år försökte Demokratiska Folkrepubliken Korea stoppa atomupprustningen i södra Korea och göra hela Koreahalvön till en kärnvapenfri zon. Alla sådana förslag stoppades av USA. Till sist satte DFRK hårt mot hårt.

FN:s säkerhetsråds resolutioner har inte bidragit till att undanröja konfrontationen på Koreahalvön, som de borde enligt FN-stadgan. Tvärtom var provsprängningen ett direkt svar på säkerhetsrådets beslut om sanktioner. DFRK ser den som ett nödvändigt steg för att bryta sanktionspolitiken. Det finns bara en väg att undanröja kärnvapenhotet på Koreahalvön: ett fredsavtal mellan USA och DFRK samt avspänning mellan norra och södra Korea med inriktning på en fredlig och självständig återförening. Sverige bör verka för en sådan utveckling.

Christer Lundgren

nyheter/koreansk_atomsprängning_ett_fiasko_för_usa.txt · Senast uppdaterad: 2016/09/11 18:51 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0