Nordiskt Koreaseminarium 2012

Lördagen 17 mars deltog Svensk-Koreanska föreningen i Nordiskt Koreaseminarium 2012, anordnat av Kommunistiska Partiet, i Göteborg. På seminariet deltog vänskapsföreningar och kommunistiska partier från Sverige, Danmark och Norge samt en delegation från Koreas arbetarparti och DFRK:s ambassad i Stockholm.

Olika talare gav en bred inblick i Koreas historia och nuläge. Det rapporterades också om pågående forskningssamarbete mellan Korea och de nordiska länderna.

Svensk-Koreanska föreningens ordförande, Christer Lundgren, höll ett mycket uppskattat anförande om Koreas kamp för nationell självständighet. Anförandet berörde bland annat befrielsekampen mot Japan, USA-imperialismens roll i uppdelandet av Korea i två stater samt Sovjetunionens roll i förhållande till Koreas självständighet.
Talet kan här läsas i sin helhet: Koreas kamp för nationell självständighet

~~LINKBACK~~

nyheter/koreakonferens.txt · Senast uppdaterad: 2012/03/19 21:04 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan