Koreas Arbetarpartis kongress - en milstolpe i Koreas utveckling

Koreas arbetarpartis sjunde kongress den 6-9 maj 2016 var en milstolpe i partiets historia och därmed också i det socialistiska Kore­as utveckling.

Kongressen markerar det socialistiska systemets seger efter en ytterst hård kamp under extremt svåra förhållanden. Det är 36 år sedan Koreas Arbetarparti senast höll kongress, den sjätte partikongressen i oktober 1980. Det är nästan fyra decennier av svåra prövningar i en tumultartad internationell omgivning. I sin summering av kongressperioden klargjorde Kim Jong Un:

”Under de hårdaste tiderna någonsin, då det socialistiska världssystemet kollapsade och de allierade imperialistiska krafterna koncentrerade sin antisocialistiska offensiv mot vår republik, tvingades vårt parti och folk att bekämpa dem på egen hand. Imperialisterna gjorde i decennier situationen ständigt mer spänd för att hindra vårt folk från att leva i fred ens för ett ögonblick och blockerade alla vägar till ekonomisk utveckling och existens genom alla slags blockader, påtryckningar och sanktioner.”

Vid kongressen hade 3467 delegater rösträtt och 200 delegater hade rätt att tala inför den; alla var närvarande och hade valts vid Koreas arbetarpartis konferenser på olika nivåer.

» Läs mer om kongressen och dess betydelse.

nyheter/kongress2016.txt · Senast uppdaterad: 2016/05/29 17:40 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan