Farlig situation på Koreahalvön

Läget på Koreahalvön är just nu mer spänt än på länge. Detta sedan Sydkorea, i strid med tidigare avtal, startat utsändning av propaganda från enorma högtalare som kan höras flera mil in i nord. I skrivande stund verkar det som att situationen kunnat lugnats ner något som ett resultat av ett möte som hållits under lördagen 22 augusti på hög nivå, i Panmunjom vid demarkationslinjen mellan de båda koreanska staterna. Vad mötet konkret har avhandlat vet vi dock ännu inte.

Dagens tonläge bör ses i perspektiv mot den så kallade Solkskenspolitiken som under flera år i början av 2000-talet fördes från sydsidan. Denna resulterade i flera förtroendeskapande åtgärder från båda parter och det talades då faktiskt på allvar om både fredsavtal och en framtida återförening. Men Solskenspolitiken fick tyvärr ett abrupt slut i februari 2008 då Lee Myung Bak installerades som president i södra Korea. Det förtroende som hans föregångare Kim Dae Jung och Roh Moo Hyun byggt upp raserades snabbt och ersattes av en konfrontativ politik och en princip om att återförening skulle ske genom absorption - alltså att nord skulle ge upp sitt ekonomiska och politiska system och inordnas under den kapitalistiska och USA-vänliga regimen i syd. Denna politik har tyvärr också fått sin fortsättning i administrationen kring nuvarande president Park Geun Hye.

Vart utvecklingen på Koreahalvön ska leda är nu helt upp till ledarskapet i syd. Man har i stort bara två alternativ. Antingen kan man fortsätta den konfrontativa politiken i kombination med vapenskrammel tillsammans med USA. En sådan linje kommer oundvikligen leda till militär konfrontation och man riskerar ett regelrätt krig med fruktansvärda konsekvenser för hela det koreanska folket. Men man kan också välja att skruva ner retoriken och istället söka förtroendeskapande åtgärder för att hitta tillbaka till den anda som rådde under Solskenspolitiken, med en slutgiltig fred och återförening i en federation som mål enligt principerna i den nord-sydliga 15 juni-deklarationen.

Fred på Koreahalvön är möjlig.

nyheter/kommentar22aug.txt · Senast uppdaterad: 2015/08/22 15:31 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0