Kim Jong Un utnämnd till marskalk

Den nordkoreanska nyhetsbyrån KCNA rapporterar att Kim Jong Un, högste befälhavare för Koreanska folkarmén, den 17 juli tilldelades titeln marskalk.

Enligt nyhetsbyrån utfärdades beslutet gemensamt av Koreas Arbetarpartis centralkommitté och centrala militärkommission, DFRK:s nationella försvarskommission och DFRK:s högsta folkförsamlings presidium.

Tidigare var Kim Jong Un general, nu får han den högsta militära rangen i Koreanska folkarmén, högre än dem som har rangen vice marskalk. Därmed befästs den militära ledningsstrukturen och även den politiska ledningen över militären, eftersom Kim Jong Un även är förstesekreterare i Koreas arbetarparti.

Beslutet ses som betydelsefullt och välkomnas enligt rapporterna entusiastiskt av allmänheten i Korea.

Utnämningen kommer kort före 27 juli, som är årsdagen för segern i det som koreanerna kallar kriget för fäderneslandets befrielse, det vill säga Koreakriget 1950-53, då USA och dess allierade, då ansedda som världens mäktigaste militärallians, efter tre års ytterst hårda strider tvingades upphöra med sitt försök att lägga under sig hela Koreahalvön.

nyheter/kimjongunmarskalk.txt · Senast uppdaterad: 2012/07/20 15:19 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0