Koreas ledare Kim Jong Il har gått bort

Världen nåddes under måndagen av den tragiska nyheten om Koreas ledare Kim Jong Ils bortgång. Kim Jong Il tillbringade större delen av sin tid med att resa runt i landet för att lyssna på folket och ge vägledning. Det var under en sådan resa som han, kl 08.30 den 17 december lokal tid, drabbades av sådan fysisk och mental belastning att hans liv inte gick att rädda.

Kim Jong Il började arbeta för Koreas Arbetarpartis centralkommitté 1964 och har sedan dess hängivet ägnat sitt liv åt att tjäna det koreanska folket. Hans utnämning till högste befälhavare för Koreanska Folkarmén i ett mycket svårt läge den 24 december 1991 hade stor betydelse för stabiliteten på Koreahalvön och för det koreanska folkets välfärd och självständighet.

Under de följande åren drabbades norra Korea hårt av naturkatastrofer. President Kim Il Sungs bortgång i juli 1994 var ett mycket hårt slag. Kim Jong Il genomförde songunpolitiken, ledde det koreanska folket i den mödosamma marschen och fortsatte kraftfullt kampen för de mål och ideal som president Kim Il Sung stod för.

Sedan 1997 var han generalsekreterare för Koreas Arbetarparti. Med songunpolitiken lade han grunden för DFRK:s utveckling till en stark och blomstrande socialistisk stat. Hans kraftfulla politik befäste freden i Ostasien och öppnade vägen till en fredlig och självständig återförening av Korea enligt principen ”av vårt folk självt”, som manifesterades vid det nord-sydliga toppmötet i Pyongyang i juni 2000.

Vid den betydelsefulla partikonferensen 2010 omvaldes Kim Jong Il som generalsekreterare för Koreas arbetarparti, ett beslut som hälsades med varm entusiasm och glädje av det koreanska folket och av Koreavänner runt om i världen.

Kim Jong Ils bortgång är ett hårt slag mot den koreanska nationen. Men tack vare folkets ideologiska enighet kommer man att övervinna även denna nya prövning.

Kim Jong Il föddes den 16 februari 1942 och lämnade oss 17 december 2011.

Från Svensk-Koreanska föreningen uttrycker vi våra djupaste kondoleanser till general Kim Jong Un och det koreanska folket. Vi delar er sorg.

~~LINKBACK~~

nyheter/kimjongils_bortgång.txt · Senast uppdaterad: 2011/12/20 13:05 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0