Kim Jong Un tar befälet - en markering av stabilitet

Kim Jong Un har övertagit högsta befälet för Koreanska Folkarmén, rapporterar den koreanska nyhetsbyrån KCNA 31 december. Hittills har Kim Jong Uns titel varit vice ordförande i Koreas Arbetarpartis Centrala Militärkommission, nu har han alltså också formellt tagit posten som Folkarméns högste befälhavare efter sin bortgångne far Kim Jong Il.

Beslutet är inte oväntat. Det är helt i enlighet med planerna för att säkra och fullfölja den revolutionära politik som lagts fast under Kim Jong Il, och som går under beteckningen songun (militären först).

Beslut är således också en signal till omvärlden om att Demokratiska Folkrepubliken Korea står stark och stabil trots den stora förlust som Kim Jong Ils bortgång innebar.

» Läs mer..

nyheter/kim_jong_un_tar_befälet.txt · Senast uppdaterad: 2012/01/01 15:50 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0