Kim Jong Un anger vägen till fred och välstånd i Korea

Nyårshälsningen från den nordkoreanske ledaren Kim Jong Un var en omfattande programförklaring inför det nya året 2016, närmast motsvarande en svensk regeringsdeklaration.

Tonvikten låg vid utvecklandet av landets ekonomi och förbättring av folkets levnadsstandard, samtidigt som han underströk vikten av att stärka landets försvarsförmåga för att avvärja den ständigt hotande krigsfaran samt att verka för avspänning och nationell återförening.

Under det kommande året kommer Koreas arbetarparti att hålla sin sjätte kongress för att summera de framsteg som nåtts och ange kommande uppgifter för att bygga en blomstrande nation. Partiet ser förbättrande av folkets levnadsvillkor som den viktigaste av statens många uppgifter. Kim Jong Un angav många åtgärder för att åstadkomma det, däribland uppmaningar att återställa landets skogar, att hushålla med landets resurser och att förhindra miljöförstöring.

En intensiv kamp förs bland tjänstemän mot alla former av maktmissbruk, byråkrati och korruption, som tär på och underminerar den stora enigheten. Tjänstemännen ska verkligen tjäna folket och vara kompetenta ledare som gör osjälviska, hängivna insatser för folkets väl, underströk han.

Nyårshälsningen framhöll också vikten av självständig utveckling: ”Dyrkan av stora länder och beroende av utländska krafter är vägen till nationell undergång.”

Ett utförligt avsnitt berörde uppgifterna för att återförena Korea samt Demokratiska Folkrepubliken Koreas utrikespolitiska ställningstaganden. De sydkoreanska myndigheterna kritiserades för att gå emot tendensen till interkoreansk dialog och avspänning och istället försöka åstadkomma regimskifte och systemförändring i norra Korea och underblåsa misstro och konfrontation mellan nord och syd.

Kim Jong Un kritiserade USA:s fientliga politik mot DFRK och dess vägran att ersätta stilleståndsavtalet med en fredspakt för att undanröja krigsfaran, dämpa spänningar och skapa en lugn miljö på Koreahalvön. Utan att nämna Japan och EU vid namn kritiserade han USA:s vasaller för att driva en kampanj om ”mänskliga rättigheter” mot DFRK.

– Vårt parti och vår republiks regering kommer att ytterligare stärka solidariteten med världens folk som motsätter sig aggression och krig, dominans och underkastelse, och utveckla relationer av vänskap och samarbete med alla länder som respekterar vår nationella suveränitet och är vänliga mot oss, klargjorde han.

Kim Jong Uns nyårshälsning klargör ännu en gång den nordkoreanska politiken, som förtjänar stöd från Koreavänner och alla människor som är för oberoende, fred och avspänning i världen.

nyheter/kim_jong_un_nyår_2016.txt · Senast uppdaterad: 2016/01/04 18:29 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0