Japan bryter Stockholmsöverenskommelsen med DFRK

Japan har beslutat om egna sanktioner mot Demokratiska Folkrepubliken Korea (Nordkorea) vid sidan av FN:s säkerhetsråds beslut. Därmed skrotar Japan ensidigt den så kallade Stockholmsöverenskommelsen med DFRK, som slöts på regeringsnivå i maj 2014. Beslutet har mötts av skarpa reaktioner.

Den japanska regeringens beslut motiveras som en reaktion på DFRK:s kärnvapenprov 6 januari och satellituppskjutningen 7 februari.
Japan utvidgar frysningen av finansiella tillgångar och restriktionerna för besök och ekonomiska transaktioner. Dessutom återinförs de sanktioner som delvis upphävdes enligt den mellanstatliga överenskommelsen i Stockholm i maj 2014.
Åtgärderna drabbar folken i båda länderna och inte minst koreaner bosatta i Japan, som redan tidigare utsatts för hård press av de japanska myndigheterna.
Att den forna kolonialmakten Japan, som själv sänder upp satelliter och medverkar i USA:s kärnvapenrustade militära inringning av DFRK, nu bryter Stockholmsöverenskommelsen och inför nya sanktioner är ett förödande slag mot de mödosamma ansträngningarna att normalisera relationerna mellan Japan och den koreanska folkrepubliken.
DFRK:s ”Särskilda utredningskommitté”, som arbetat med att fullgöra DFRK:s åtaganden enligt avtalet, protesterar mot att Japan bryter avtalet under förevändning av en fråga som inte har med avtalets genomförande att göra och meddelar att kommittén därför avslutar sina undersökningar om försvunna japaners öde och upplöser sig själv.
Chongryon, Organisationen av koreaner bosatta i Japan, betecknar de japanska sanktionerna som ”ett försök att isolera och utöva påtryckningar mot DFRK genom att trappa upp byggandet av den militära triangelalliansen med USA, södra Korea och Japan samtidigt som man ropar högt om ’hotet från norr’… Det är oförlåtligt att man skapar nya konstlade hinder i relationerna mellan DFRK och Japan, orimligt begränsar och slår ned på Chongryons aktiviteter och koreaners liv i Japan.”
Stockholmsöverenskommelsen var ett välkommet steg för att förbättra relationerna mellan DFRK och dess grannland Japan. Det är beklagligt att Japan nu ensidigt frångår denna överenskommelse och försvårar relationerna mellan de två länderna och inte minst relationerna mellan koreaner bosatta i Japan och deras hemland.

Christer Lundgren, ordförande Svensk-Koreanska föreningen

nyheter/japan_bryter_stockholmsöverenskommelsen_med_dfrk.txt · Senast uppdaterad: 2016/02/29 22:18 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0