Framgångsrik satellituppskjutning

Media rapporterar idag, onsdag 12 december, att Nordkorea har skjutit upp en långdistansraket och lyckats placera en satellit i omloppsbana runt jorden. Det är en avancerad teknisk bedrift, och det finns goda skäl att gratulera det koreanska folket och dess ledare till denna framgång.

Tidigare i år, i anslutning till president Kim Il Sungs hundraårsdag, försökte Demokratiska Folkrepubliken Korea skjuta upp en vetenskaplig satellit i rymden och världspressen var inbjuden för att bevittna och rapportera om händelsen. Då drabbades uppskjutningen av tekniska fel och raketen störtade i havet. Genom att nu fullfölja sitt rymdprogram och framgångsrikt genomföra en ny uppskjutning hävdar DFRK än en gång sin rätt att liksom andra länder utnyttja rymden för civila ändamål. Att det görs under detta jubileumsår och i anslutning till årsdagen av generalsekreterare Kim Jong Ils bortgång är en påminnelse om de framsteg som landet gjort under hans ledning och i enlighet med hans planer för vetenskapliga och tekniska framsteg och ökad levnadsstandard för det koreanska folket.

Kritikerna hävdar att den teknik som DFRK nu visar sig behärska även kan användas för militära syften. Det må vara sant, men klart är att denna uppskjutning inte är av militär karaktär och DFRK tillbakavisar bestämt påståenden om att landet fullföljer utveckling av kärnstridsspetsar eller långdistansmissiler.

FN:s säkerhetsråd har på USA:s initiativ förbjudit DFRK, och endast detta land, att skjuta upp satelliter. DFRK menar på goda grunder att det förbudet strider mot de fördrag och resolutioner om rymdens frihet som FN:s generalförsamling antagit, vilka fastställer alla länders rätt att använda rymden för civila ändamål. Uppenbart är att dubbla måttstockar tillämpas när man inte erkänner den rätten för DFRK. När andra länder i området, däribland Sydkorea, genomför eller planerar för satellituppskjutningar, talas det aldrig om att detta skulle öka spänningen eller äventyra andra länders fred och säkerhet.

~~LINKBACK~~

nyheter/framgångsrik_satellituppskjutning.txt · Senast uppdaterad: 2012/12/12 21:34 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0