DFRK röstar för atomvapenförbud

FN:s generalförsamling antog i slutet av oktober en historisk resolution för ett totalförbud av kärnvapen. I resolutionstexten sägs att FN under 2017 ska genomföra en konferens för att ”förhandla fram ett juridiskt bindande verktyg för att förbjuda kärnvapen, vilket ska leda till deras totala avskaffande”.
Den icke bindande resolutionen antogs med bred majoritet. 138 länder röstade för, 38 mot och 16 avstod.
Av de länder som har kärnvapen var det bara ett land som gav sitt stöd till att alla kärnvapen ska avskaffas, nämligen Demokratiska Folkrepubliken Korea (Nordkorea).

nyheter/dfrk_röstar_för_atomvapenförbud.txt · Senast uppdaterad: 2016/11/10 19:32 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0