Korea och atombomben i Hiroshima

Den 6 augusti 1945, fällde USA på order av president Harry S Truman den första atombomben, över den japanska staden Hiroshima. Tre dagar senare fälldes en andra bomb, denna gång över Nagasaki. Antalet människor som dödades omedelbart eller under de närmast efterföljande månaderna som en direkt följd av bomberna uppges till 90 000−166 000 i Hiroshima och 60 000−80 000 i Nagasaki.

Så långt är historien känd. Mindre känt är att tiotusentals koreaner fanns bland de omedelbara offren för USA:s atombomber 1945. Omkring en tiondel av dödsoffren var koreaner, de flesta tvångsrekryterade till den japanska militärens vapenindustrier, andra fattiga jordbruksarbetare på jakt efter arbete.

I maj 2016 besökte USA:s president Barack Obama Hiroshima. Då demonstrerade ett antal koreaner utanför USA:s ambassad i Söul. The Guardians korrespondent citerade en av deltagarna i manifestationen, 73-årige Shim Jin-tae, som var två år då bomben föll över hans dåvarande hemstad.

– Världen ser Japan som atombombernas offer. Det är fel. Japan är det land som började kriget och koreanerna är offren för atombomben. USA har aldrig bett om ursäkt för atombomben och Japan, det land som började kriget, har aldrig bett om ursäkt.

En nordkoreansk diplomat förklarade i en intervju:

– Korea ligger helt invid Japan. Många japaner bodde i Korea, eftersom Korea var en japansk koloni. Vår mediaapparat på den tiden drevs av japanerna. Så när Hiroshima och Nagasaki inträffade hörde vi om det och vi förstod mycket väl omfattningen av denna katastrof. Det koreanska folket förstod mycket väl hur många som dödades inom loppet av bara en minut. Så det koreanska folket har en mycket direkt erfarenhet av kärnvapenkrig alltifrån början.

– Några år senare hotade USA att använda atombomber över Koreahalvön. USA kände att om de varnade befolkningen att de skulle släppa en atombomb, skulle folket fly från fronten. Efter att ha bevittnat effekterna av kärnvapenkrig bara fem år tidigare, flydde miljontals människor söderut från norra Korea. Resultatet är att det fortfarande finns 10 miljoner splittrade familjer i Korea.

– Så du kan se att det koreanska folket är de direkta offren för kärnvapentrakasserier – vi mer än någon annan i världen. Kärnvapenfrågan är inte något abstrakt för oss, det är något vi måste ta på största allvar.

– I dag säger USA att de inte kan normalisera relationerna med Nordkorea, eftersom Nordkorea har kärnvapen. Men på 60-, 70- och 80-talet hade vi inte kärnvapen – normaliserade de förbindelserna då? Nej. Istället fortsatte de att försöka dominera Koreahalvön med sin egen militära styrka. Det är USA som införde kärnvapen på Koreahalvön.

Det är USA:s kärnvapen som måste bort för att trygga fred på Koreahalvön. USA:s krig mot Irak och Libyen har stärkt Nordkorea i övertygelsen att bara ett starkt avskräckande försvar, inklusive kärnvapenkapacitet, kan förhindra ett amerikanskt angrepp och ett nytt krig och bevara freden på Koreahalvön.

Intervjun med Yongho Thae, minister vid Demokratiska Folkrepubliken Koreas ambassad i London, publicerades i Korea-information 2-2014.

nyheter/atombomb1945.txt · Senast uppdaterad: 2016/08/07 17:27 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0