Action disabled: source

69 år sedan grundandet

I dag, den 9 september, är det 69 år sedan Demokratiska Folkrepubliken Korea grundades. Från Svensk-Koreanska föreningen har vi skickat en hälsning till ledaren Kim Jong Un och gratulerat till denna årsdag.

Demokratiska Folkrepubliken Korea föddes ur det koreanska folkets årtionden av stora offer och hård kamp mot den japanska kolonialismen, framgångsrikt ledd till seger av den stora ledaren Kim Il Sung, följd av tre års fortsatt kamp efter landets nationella befrielse för landets enighet och oberoende mot USA-imperialisternas intriger för att i södra delen av Koreahalvön etablera ett fotfäste för fortsatt aggression i Asien.

För första gången någonsin i Korea upprättades en stat av och för folkets breda massor. Ända sedan dess har Demokratiska Folkrepubliken Korea visat sin enorma vitalitet och livskraft. Under ledning av sina stora ledare och Koreas arbetarparti tog sig det koreanska folket igenom stora svårigheter och förödande fientliga attacker och formade kreativt sin egen unika form av socialism.

En delegation från Svensk-Koreanska föreningen besökte DFRK i augusti och kunde då med egna ögon se det pågående snabba uppbyggandet av ett blomstrande socialistiskt samhälle, samtidigt som Koreanska folkarmén kraftfullt avskräckte från fientliga angrepp och DFRK stolt värnade sin rätt som nation mot FN:s säkerhetsråds folkrättsstridiga resolutioner om sanktioner. Efter vårt besök har DFRK framgångsrikt testat en vätebomb.

Demokratiska Folkrepubliken Korea fortsätter beslutsamt kampen för självständighet och socialism, baserad på sin långa och segerrika tradition av anti-kolonial och anti-imperialistisk kamp. Dess politik innebär samtidig utveckling av två fronter: å ena sidan en radikal förbättring av människors levnadsstandard, byggandet av landet till ”en ekonomisk jätte”, å andra sidan bevarande av freden genom ständigt förbättrad försvarsförmåga, inklusive strategiska kärnvapen (det vill säga sådana som kan nå angriparens territorium), vilket gör landet till en ogenomtränglig fästning. Demokratiska Folkrepubliken Korea värnar sin nationella suveränitet, verkar för fredlig och självständig återförening av den koreanska nationen och försvarar beslutsamt freden på Koreahalvön och världsfreden.

Vid vårt besök mötte vi en stark optimism, segervisshet och framtidstro. Det ger ytterligare anledning att gratulera.

nyheter/9_september.txt · Senast uppdaterad: 2017/09/10 12:03 av daniel