75 år sedan Koreas befrielse

Idag, den 15 augusti, är det 75 år sedan Koreas befrielse, en historisk dag då den japanska kolonialismen besegrades och det koreanska folket, med partisanledaren Kim Il Sung i täten, blev herrar i sitt eget land.

Efter årtionden av omfattande politisk organisation och kraftfull gerillakamp mot den japanska kolonialismen kunde Korea, som hade hotats av utplånande som land, återupprätta sin suveränitet, och det koreanska folket kunde i sin kamp mot kolonialism, imperialism och exploatering börja bygga en oberoende stat på det sätt de själva önskade.

Men USA-imperialisterna, som såg sig själva som rättmätiga arvtagare till de besegrade japanska kolonialisterna, upprättade en militär ockupationsregim i söder och gjorde intensiva ansträngningar för att slå ner självständighetssträvandena, säkra sin egen kontroll och utvidga den till hela Koreahalvön. Deras försök att lägga under sig Korea kulminerade med det omfattande Koreakriget 1950-53, som slutade med ett snöpligt nederlag för dem.

Idag, 75 år efter befrielsen, för det koreanska folket och dess ledare Kim Jong Un med kraft vidare president Kim Il Sungs anda av självständighet och bygger trots omvärldens fientliga sanktioner en stark socialistisk stat, som inte låter sig kuvas av någon. Demokratiska Folkrepubliken Korea är en ointaglig fästning i världens folks kamp för oberoende, mot imperialism och alla former av dominanssträvanden.

nyheter/75årsedankoreasbefrielse.txt · Senast uppdaterad: 2020/08/15 19:35 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan