Tre grunddokument för nationell återförening

Den 4 augusti i år var det 15 år sedan generalsekreterare Kim Jong Il i sitt verk Låt oss förverkliga den store ledare kamrat Kim Il Sungs lära om fosterlandets återförening från 1997 lyfte fram tre grunddokument för Koreas nationella återförening som särskilt betydelsefulla under benämningen ”de tre stöttepelarna, tre grunddokumenten, för nationell återförening”. Dessa är:

  • Tre principer för fosterlandets återförenande – Att nationens återförening ska ske oberoende från inblandning av främmande makter, fredligt och genom hela nationens enande. Dessa presenterades av Kim Il Sung och utvecklades i samtal med sydkoreanska delegater på hög nivå den 3 maj 1972. De offentliggjordes sedan i det nord-sydliga gemensamma uttalande som publicerades i Pyongyang och Söul 4 juli 1972.
  • Förslaget att bilda Demokratiska Federala Republiken Koryo baserad på en nation och en stat, två system och två regeringar. Det förslaget presenterades i president Kim Il Sungs rapport till Koreas arbetarpartis sjätte kongress 10 oktober 1980, som en realistisk möjlighet att snabbt förverkliga en nationell återförening utifrån de rådande förhållandena och baserat på de tre principerna.
  • 10 punktsprogrammet för nationell återförening, som antogs och offentliggjordes av Högsta Folkförsamlingen den 6 april 1993. Tiopunktsprogrammet var ett mer detaljerat förslag om bildande av en konfederation, där de två regionala regeringarna deltar på jämlik fot, med målet att vara en neutral stat som inte stödjer sig på någon stormakt, med kärlek till nationen och nationell självständighet som grund och enligt principerna gemensam existens, ömsesidig blomstring och allas intresse.

Tillsammans utgör dessa tre delar viktiga och allmänna principer för förbättrandet av relationerna mellan norra och södra Korea, för Koreas återförening. De två nord-syd-gemensamma deklarationer som antogs år 2000 respektive år 2007 samt processen av samarbete och försoning under tidiga 2000-talet var en realisering av denna stadga. Det visar att man kan trygga fred och stabilitet och närma sig frågan om återförening om man följer den utstakade linjen. Koreas nye ledare Kim Jong Un har vid sina tal gjort klart att han kommer att följa president Kim Il Sung och ledare Kim Jong Ils idéer om fosterlands återförening och arbeta oavbrutet och med stort ansvar för att förverkliga dessa.

Idag då den sydkoreanska regimen skamligt och landsförrädiskt i främmande makts intresse tagit avstånd från de två nord-sydliga gemensamma deklarationerna och driver fram konfrontation och krigsprovokationer mellan de två koreanska staterna, är det viktigt att känna till grundvalarna för en fredlig och självständig återförening av Korea, förutsättningen för närmande, avspänning och fred på Koreahalvön.
Det är också viktigt att se att Demokratiska Folkrepubliken Korea, nu under ledning av förstesekreterare Kim Jong Un, är den part som håller fast vid och försvarar dessa principer och överenskommelser, som ligger i hela den koreanska nationens intresse och i världsfredens intresse.Ovan ses monumentet för återförening som är placerat söder om Pyongyang, över den väg som kommer leda till Seoul i ett återförenat Korea. Två identiska flickor, en från nord och en från syd, sträcker sig över hindret som separerar dem och tar varandras händer för att ena nationen.

~~LINKBACK~~

nyheter/3charters.txt · Senast uppdaterad: 2012/08/12 21:21 av daniel