Hälsning till minne av Kim il Sung

Den 8 juli är 21-årsdagen av president Kim Il Sungs bortgång 1994. Med anledning av den dagen har Svensk-Koreanska föreningen skickat en hälsning till DFRK:s ledare Kim Jong Un. Där sägs:

”President Kim Il Sung var en enastående ledare som ägnade hela sitt liv åt kampen för Koreas nationella oberoende, det koreanska folkets framåtskridande och den internationella rörelsen för oberoende, fred och sociala framsteg. Han mobiliserade kraftfullt sitt folk mot formidabla motståndare som den japanska kolonialismen och den USA-ledda imperialismen. Han grundade och försvarade framgångsrikt folkets Korea, baserat på de arbetande klasserna, folkets breda massor, och byggde socialismen samtidigt som han på ett konstruktivt sätt verkade för nationens högsta gemensamma intressen – oberoende, fred och nationell återförening. Under sin verksamhet genom många decennier utvecklade han jucheidén, en unik progressiv ideologi för att vägleda och organisera folkets kamp, och initierade songunpolitiken. Han löste också på ett föredömligt sätt frågan om att föra revolutionen vidare i generation efter generation tills målet är fullständigt uppnått.”

Hälsningen konstaterar också att Kim Il Sungs Korea, folkets Korea, idag under ledning av förste sekreterare Kim Jong Un, förblir en stabil och dynamisk kraft för framåtskridande och att det koreanska folket framgångsrikt går vidare på den väg som banats av president Kim Il Sung, mot de mål som utstakats av honom och hans efterträdare generalsekreterare Kim Jong Il.

nyheter/21ar_kimilsung.txt · Senast uppdaterad: 2015/07/07 22:51 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0